Muzeum II Wojny Światowej

Dyskusja panelowa: „Plany wojny na wyniszczenie”

25 maja br. dr Tomasz Chinciński z Muzeum II Wojny Światowej, brał udział w dyskusji panelowej „Plany wojny na wyniszczenie”(Podiumsdiskussion „Die Planung des Vernichtungskrieges“)zorganizowanej w Niemiecko-Rosyjskim Muzeum w Berlinie (Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst) w ramach cyklu imprez poświęconych 70. rocznicy ataku Niemiec na Związek Radziecki.

W spotkaniu wziął udział: prof. dr. Rolf-Dieter Müller z Militärgeschichtliches Forschungsamt w Poczdamie. Moderatorem spotkania był dr. Jörg Morré dyrektor Deutsch-Russischen Museums.

Dyskusja poświęcona była niemieckim planom wojny na wyniszczenie, w wyniku której w latach 1939-1944 wielu cywilów i żołnierzy straciło życie, i w trakcie której zastosowano wszelkie metody brutalnego terroru wobec ludności cywilnej.

Dr Tomasz Chinicński przybliżył plany Hitlera dotyczące wojny na wyniszczenie przeciwko Polsce. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na: zdefiniowanie przez Hitlera w sierpniu 1939 r. wojny na wyniszczenie, propagandowe przygotowanie wojny na wyniszczenie oraz rolę przygotowanych prowokacji tajnych służb niemieckich w niemieckiej doktrynie wojny błyskawicznej, ataki terrorystyczne jako część niemieckich planów ataku na Polskę oraz wykorzystanie działań dywersyjnych jako absolutną nowość w dotychczasowym niemieckim sposobie prowadzenia wojny.

Prof. dr. Rolf-Dieter Müller omówił niemieckie plany ataku na Związek Radziecki, odnosząc się zarówno do ich genezy, realizacji, jak i spojrzenia na nie z dzisiejszej perspektywy.

W trakcie dyskusji poruszono m.in. problematykę udziału Einsatzgruppen (grup operacyjnych policji bezpieczeństwa - Sipo i służby bezpieczeństwa - SD) w mordowaniu ludności cywilnej w wojnie przeciwko Polsce oraz Związkowi Radzieckiemu. Zgodzono się, że kampania wojenna w Polsce była początkiem wojny na wyniszczenie, której rozwinięcie na wielką skalę miało miejsce w niemieckiej inwazji na Związek Radziecki.