Dyskusja o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa”

Dyskusja o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa”

26 września 2022 o godz. 17:00 Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach cyklu „Spotkania z historią” zapraszają na dyskusję o książce "Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa". Wydarzenie będzie miało miejsce w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (poziom -3).

 

Uczestnicy:
•    dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej,
•    dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
•    dr Tomasz Domański, Delegatura IPN w Kielcach,
•    dr Alicja Gontarek, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Moderacja: dr Jan Hlebowicz, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku.

 

Publikacja Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa składa się z trzech części. W dwóch pierwszych przedstawiono specyfikę okupacji niemieckiej w Polsce, okupacyjne uwarunkowania świadczenia pomocy oraz stan wiedzy na temat działań ratowniczych podejmowanych na rzecz Żydów przez dyplomację polską.

 

Zasadnicze rozważania poczyniono w części trzeciej, na którą składają się studia poświęcone poszczególnym województwom. Obejmują one analizę badanego terenu wraz z ujęciem statystycznym ludności polskiej i żydowskiej oraz zagadnienie relacji polsko-żydowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Zagłady dokonanej przez państwo niemieckie.

 

W ostatniej części każdego studium zaprezentowano dotychczasowy dorobek piśmienniczy poświęcony pomocy Żydom pod okupacją niemiecką, między innymi w zakresie pomocy indywidualnej, zorganizowanej, wsparcia Kościoła katolickiego, Żegoty, stratom osobowym w wyniku udzielanego wsparcia, a więc tym zagadnieniom, które dotychczas podejmowano najczęściej. Szerokie badania literaturoznawcze, wbrew obiegowym opiniom, wyraźnie dowodzą, że pisarstwo historyczne poświęcone problematyce pomocy niesionej przez Polaków Żydom dalekie jest od postawienia końcowej kropki. Zebrany w tym tomie materiał powinien być punktem odniesienia dla kolejnych badaczy.

 

Redaktorzy tomu liczą, że zgromadzenie w jednym miejscu wyników badań na temat pomocy udzielanej Żydom przez Polaków i innych obywateli polskich w czasie II wojny światowej zachęci do podjęcia tej problematyki w szerszym niż dotychczas zakresie.

 

Książka powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko–żydowskie w latach 1917–1990”.

 

Podczas dyskusji książkę będzie można nabyć ze zniżką na stoisku IPN przy Sali kinowej MIIWŚ.

 

Publikacja do zakupu jest także on-line na stronie księgarni IPN: