Dyrektor Grzegorz Berendt i premier Mateusz Morawiecki

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powołany na przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

26 lipca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie czwartej kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Nominację członkom wręczył premier RP Mateusz Morawiecki. W posiedzeniu wzięli także udział wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

 

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, odbierając z rąk premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział przywołując słowa wypowiedziane podczas 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz przez Ocalałego Mariana Turskiego

 

Nie możemy być obojętni wobec zła, które się dzieje i musimy odpowiednio wcześniej reagować. Nasza działalność jako członków rady, wspierających działania agend rządowych, przyczyni się nie tylko do utrzymywania pamięci o ofiarach, ale również do tego, aby świat, w którym żyjemy, nie powtórzył błędów w przeszłości – podkreślił nowy przewodniczący MRO.

 

Wśród 25 członków MRO jest troje Ocalałych z Auschwitz i Holokaustu: Ada Willenberg, Marian Turski i Stanisław Zalewski. Przewodniczącym MRO został dr hab. Grzegorz Berendt, a wiceprzewodniczącymi zostali Dani Dayan i Albert Stankowski. Spośród swojego grona Rada wybrała sekretarza, którym został pełniący tą funkcję w poprzednich kadencjach Marek Zając.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie tylko terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz, lecz także innych Pomników Zagłady. Jej kadencja trwa 6 lat.

 

Członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej:

 

- dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący

- Dani Dayan - wiceprzewodniczący

- Albert Stankowski - wiceprzewodniczący

- Marek Zając - sekretarz

- Colette Avital

- Zanet Battinou

- Michael Berenbaum

- Sara Bloomfield

- dr Piotr Cywiński

- Jan Erik Dubbelman

- ks. dr Paweł Gałuszka

- András Heisler

- Christoph Heubner

- Artur Hofman

- Tomáš Kraus

- Roman Kwiatkowski

- Ronald Lauder

- Hannah Lessing

- Romani Rose

- Igor Shchupak

- Szalom Dow Ber Stambler

- Mateusz Szpytma

- Marian Turski

- Ada Willenberg

- Stanisław Zalewski

 

Źródło: Muzeum Auschwitz

Foto: Muzeum Auschwitz