Przejdź do treści
Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin wręczył dr. Karolowi Nawrockiemu powołanie na kolejną kadencję (lata 2020 – 2027) dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, fot. M. Bujak

Dr Karol Nawrocki powołany na kolejną kadencję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

2 października 2020 r. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin wręczył dr. Karolowi Nawrockiemu powołanie na kolejną kadencję (lata 2020 – 2027) dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W trakcie trwającej ponad 3 lata kadencji dr. Karola Nawrockiego na stanowisku dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, instytucja stała się jednym z najchętniej odwiedzanych muzeów narracyjnych nie tylko na Pomorzu Gdańskim, ale także w całej Polsce. Świadczą o tym statystyki, według których od momentu otwarcia Muzeum odwiedziło ponad 1,77 mln osób, z czego około 20 % stanowili goście zagraniczni. Dziś Muzeum II Wojny Światowej to instytucja kultury nieodchodząca w aktywności i narracji od wydarzeń oraz kontaktów międzynarodowych, w tym złożoności problematyki II wojny światowej, stawiająca jednak sobie za główny cel opowieść o polskim doświadczeniu w latach 1939–1945 w kontekście wydarzeń międzynarodowych.

W trakcie ostatnich 3 lat Muzeum przygotowało 19 wystaw czasowych, prezentowanych zarówno w murach placówki (m.in. „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, „Westerplatte w 7 odsłonach”, „Pancerne Skrzydła”, „Dziedzictwo Utracone”), jak i w Polsce oraz na świecie (m.in. „Milion zza oceanu” prezentowana w Nowym Jorku oraz Doylestown, USA). Dzięki aktywnej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w placówce zostało zaprezentowanych w tym czasie także 18 wystaw zewnętrznych (m.in. „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” – Sieć Ziem Zachodnich i Północnych; „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – IPN). W 2019 r. Muzeum przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych  zrealizowało międzynarodowy projekt wystawienniczy „Fighting and Suffering” prezentowany w ponad 150 miejscach na 6 kontynentach, stając się największą tego typu akcją informacyjną w historii polskiej dyplomacji. W trakcie kadencji dr. Nawrockiego Muzeum wydało 26 publikacji, w tym: monografie naukowe, katalogi z wystaw oraz wydawnictwa pokonferencyjne. Muzeum zorganizowało także 11 konferencji naukowych i popularno-naukowych, w tym Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych / World Battlefield Museums Forum (2018 r.) skupiające zarządców najistotniejszych pól bitewnych z całego świata. W omawianym okresie Muzeum nawiązało relacje z ponad 50 zagranicznymi muzeami, archiwami, uczelniami wyższymi oraz  instytucjami, których misję stanowi działalność memoratywna, edukacyjna oraz budowanie  świadomości historycznej, a także rozpoczęło współpracę z licznymi organizacjami polonijnymi na całym świecie. Ponadto Muzeum gościło przedstawicieli zagranicznych placówek dyplomatycznych z ponad 30 krajów, a także nawiązało współpracę z licznymi polskimi placówkami dyplomatycznymi, których przedstawiciele wizytowali instytucję ponad 60 razy. W trakcie 3 lat w Muzeum zorganizowanych zostało 67 wydarzeń propagujących historię, w tym m.in.  liczne wykłady, pokazy filmów, dyskusje i spotkania autorskie.

Od kwietnia 2017 r. w Muzeum przeprowadzono ponad 1300 lekcji edukacyjnych dla ponad 30 tys. osób. Poza działalnością naukową, edukacyjną i wystawienniczą Muzeum zrealizowało 40  wydarzeń kulturalnych, takich jak: koncerty, spektakle, wieczory poetyckie i widowiska muzyczne. W trakcie kadencji dr. Nawrockiego zostało otwarte Kino Muzeum, w którym łącznie zaprezentowano 164 tytuły filmowe w trakcie ponad 930 projekcji, w tym prawie 50 pokazów specjalnych. Od kwietnia 2017 r. Muzeum przeprowadziło 225 notacji filmowych ze świadkami historii, uruchomiono „Portal Historii Mówionej”, zrealizowano ponad 260 miniatur filmowych (w tym liczne felietony, lekcje, wykłady, miniatury o tematyce historycznej, zwiastuny, spoty, reportaże,  relacje z wydarzeń itd.) oraz 75 audycji radiowych, a także pełnometrażowy film dokumentalny. W latach 2017-2020 Muzeum poszerzyło swoje zbory o 12249 obiektów, z czego aż 9683 stanowiły zabytki przekazane przez darczyńców. Przez ostatnie 3 lata Biblioteka zgromadziła 11485 jednostek inwentarzowych publikacji, co stanowi ponad 40% całkowitej księgozbioru Muzeum. W tym czasie otwartą dla zwiedzających od stycznia 2018 r. Bibliotekę czytelnicy odwiedzili prawie 2500 razy. W 2018 r. została także otwarta pracownia konserwatorska, w efekcie czego konserwacji poddano ponad 4400 obiektów.
W trakcie prowadzonych przez Muzeum badań archeologicznych w latach 2017-2020 na terenie pola bitwy na Westerplatte pozyskano łącznie 37 914 zabytków ruchomych kontekstowo związanych z historią Westerplatte, w tym z okresem funkcjonowania Wojskowej Składnicy Tranzytowej. W toku V etapu badań archeologicznych odnaleziono 9 szkieletów ludzkich – obrońców Westerplatte z września 1939 r. Dzięki współpracy Muzeum II Wojny Światowej z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie oraz Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zidentyfikowano szczątki 5 żołnierzy, których noty identyfikacyjne zostały wręczone rodzinom przez Prezydenta PR Andrzeja Dudę 1 września 2020 r. na Westerplatte.

W trakcie kadencji dr. Karola Nawrockiego Muzeum II Wojny Światowej było głównym koordynatorem uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, realizując projekty o zróżnicowanym charakterze, od wydarzeń stricte naukowych, poprzez edukacyjne, kulturalne, a nawet sportowe, a także realizacje filmowe, upamiętnienia, aż po projekty z dziedziny najnowszych technologii multimedialnych. Wśród najważniejszych realizacji znalazły się m.in. międzynarodowa konferencja naukowa Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej (23-24.08.2019 r.), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (1.09.2019 r.), odsłonięcie pomnika rtm.Witolda Pileckiego (17.09.2019 r.), widowisko multimedialne Poland: First to fight (23-25.08.2019 r.), widowisko muzyczne Tak zaczynała się wojna (1.09.2019 r.),czy też projekt Muzeum na wodzie (lipiec-wrzesień 2019 r.) Wyniki efektywnej koordynacji obchodów, jak i planowanych działań promocyjnych przełożyły się na zasięgi wskazujące, że informacje o wydarzeniach realizowanych przez Muzeum osiągnęły liczbę ponad 34,5 mln odbiorców w Polsce i na całym świecie. W 2019 r. otwarto także  w Muzeum nowoczesną Strefę VR , którą odwiedziło 9723 osób. W ostatnich 3 latach stronę internetową Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku obejrzało łącznie ponad 3,5 mln użytkowników, profil muzealny FB polubiło 68 287 fanów. Muzeum zyskało także wielu obserwatorów na Instagramie (6032 obserwujących)  oraz na Twitterze (wersja polska – 5615 obserwujących, wersja angielska – 1011  obserwujących). W okresie zamknięcia Muzeum dla zwiedzających (marzec – maj 2020 r.) przeniosło ono swoją aktywność do sieci, osiągając jedne z najlepszych wyników w Polsce (4,7 tys. nowych użytkowników, ponad 16 mln wyświetleń postów według analiz Sotrender).

Realizowane w latach 2017-2020 działania były możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i dzięki sukcesom komercyjnym Muzeum, takim jak: otwarta w 2018 r.  restauracja, apartamenty, sklep, kino, strefa nowoczesnych technologii i inne działań biznesowe.
W trakcie trwającej ponad 3 lata kadencji dr. Karola Nawrockiego, działania realizowane przez Muzeum zostały docenione przez liczne grona ekspertów z różnych dziedzin, w efekcie czego instytucja otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in.:

  • Muzeum otrzymało nagrodę The Drum Experience Awards 2019 dla Multimedialnego widowiska plenerowego Poland: First to Fight (2019);
  • widowisko muzyczne „Tak zaczynała się wojna” będące koprodukcją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, TOProduction oraz TVP S. A. znalazło się wśród finalistów 10. edycji prestiżowego konkursu branży eventowej Global Eventex Awards, wybranych spośród 444 zgłoszeń z 39 krajów;
  • Muzeum otrzymało Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2019 w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny”;
  • wystawa czasowa "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej" wraz z międzynarodowym projektem wystawienniczym o tej samej nazwie znalazła się w finale 13. edycji Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku w kategorii "Wystawa".
  • Materiały Muzeum wykorzystujące technologię rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości do odtworzonych cyfrowo historycznych scen i miejsc (wbmf.online), znalazły się w serwisie Sketchfab w pierwszej dziesiątce najlepszych projektów na świecie w obszarze dziedzictwa kulturowego i historycznego w 2020 r.
  • Projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pt. „Koordynacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej” znalazł się gronie projektów nagrodzonych bądź wyróżnionych w 40. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019, którego rozstrzygnięcie nastąpi 19 października 2020 r.

W najbliższej siedmioletniej kadencji (2020-2027) głównym zadaniem Muzeum II Wojny Światowej pod dyrekcją dr. Karola Nawrockiego jest realizacja wieloletniej inwestycji na Westerplatte, której pierwsze efekty – cmentarz wojskowy Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte i wystawa w budynku „Elektrowni” zostaną zrealizowane do 1 września 2022 r., natomiast całkowite zakończenie działań inwestycyjnych planowane jest na rok 2026. W zadanie budowania nowej placówki zaangażowane będą wszystkie Działy Muzeum, koncentrujące swoje działania na temacie Westerplatte oraz wojny obronnej 1939 r. Strategicznym priorytetem na najbliższe lata funkcjonowania Muzeum jest także rozbudowa Działu Archeologii, umożliwiająca podjęcie nowego projektu archeologicznego – interdyscyplinarnych badań pól bitewnych, poszukiwań niezlokalizowanych do tej pory miejsc pochówków polskich żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 r., a także poszukiwań miejsc spoczynku polskich żołnierzy poległych na Dalekim Wschodzie. W planach działań wystawienniczych na najbliższe lata jest tworzenie nowych tematycznych ścieżek zwiedzania na wystawie głównej, przygotowanie nowych wersji językowych audioprzewodnika, a także nowe wystawy czasowe zarówno w budynku, jak i w przestrzeni poza Muzeum. Konieczne będzie zintensyfikowanie prowadzenia kwerend oraz uzyskiwanie całościowej zawartości dla wystaw stałych budowanym Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Jednym z ważnych, nowych zadań na przyszłą kadencję jest powołanie Młodzieżowej Rady Muzeum, która ma być ciałem doradczym w kontakcie Muzeum z młodym pokoleniem. W planach instytucji jest także otwarcie nowych oddziałów Muzeum: w Tczewie (Muzeum Mostów Tczewskich) oraz w Sochaczewie (Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad Bzurą). Pozostałymi wyzwaniami będą m.in. plany z zakresu usystematyzowania działalności Muzeum II Wojny Światowej na najbliższe lata m.in. dokończenie procesu wdrażania podjętych standardów informatycznego zarządzania projektami (MS Project), wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentami, przeprowadzenie udanej konwersji funkcjonowania Muzeum w warunkach bez serwisu gwarancyjnego oraz konieczna dalsza rozbudowa pracowni konserwacji zabytków.

Biogram dr. Karola Nawrockiego