Przejdź do treści

Dr Karol Nawrocki powołany do międzynarodowego Komitetu Doradczego Muzeum realizowanego przez Victims of Communism Memorial Foundation w Waszyngtonie

31/05/2021 - 18:57
Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, powołany do międzynarodowego Komitetu Doradczego Muzeum realizowanego przez Victims of Communism Memorial Foundation w Waszyngtonie

Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, został powołany do Komitetu Doradczego Muzeum realizowanego przez Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) – organizację  powołaną do życia w 1993 roku na mocy jednogłośnie przyjętej ustawy Kongresu Amerykańskiego. Celem priorytetowym Fundacji jest stworzenie w Waszyngtonie muzeum opowiadającego historię około 40 narodów, doświadczonych w trakcie ostatnich 100 lat dyktaturą komunistyczną. Tworzone  muzeum będzie zawierać m.in. relacje świadków oraz oryginalne eksponaty, jak i wykorzystywać nowoczesne technologie oraz narzędzia multimedialne do opowiedzenia na temat przyczyn i skutków komunizmu na przestrzeni dziejów.

Rolą Komitetu Doradczego, składającego się m.in. z międzynarodowych ekspertów i naukowców, członków Rady Akademickiej i Doradczej Muzeum, jak i członków Zarządu Muzeum, jest czuwanie nad treściami merytorycznymi tworzonej instytucji muzealnej, tak by rzetelnie odzwierciedlały one prawdziwe oblicze komunizmu.

Victims of Communism Memorial Foundation jest organizacją non profit prowadzącą międzynarodowe programy edukacyjne i badawcze, jak i zajmującą się prawami człowieka. Misją fundacji jest edukowanie obecnego i przyszłych pokoleń o ideologii, historii oraz spuściźnie komunizmu, w tym upamiętnienie ponad 100 milionów ofiar komunizmu na całym świecie , ale również dążenie do wolności tych, którzy nadal żyją pod rządami reżimów totalitarnych. Realizowane przez Fundację Muzeum w Waszyngtonie będzie pierwszym na świecie muzeum poświęconym kompleksowej historii komunizmu. Pierwsza faza interdyscyplinarnego projektu muzealnego zostanie otwarta w 2021 r. w centrum Waszyngtonu.

Tragedii milionów ofiar reżimu komunistycznego poświęcony został także odsłonięty 12 czerwca 2007 r. w Waszyngtonie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Busha Pomnik Ofiar Komunizmu – dokładnie w 20. rocznicę słynnego przemówienia prezydenta Ronalda Reagana pod Bramą Brandenburską, podczas którego powiedział on: „Mr. Gorbachev, tear down this wall!” ("Panie Gorbaczow, zburz ten mur!"). Dwa lata po przemówieniu Reagana upadł mur berliński, a kolejne dwa lata po nim rozpadło się imperium sowieckie. Na przednim cokole Memoriału widnieje napis: „To the more than one hundred million victims of communism and to those who love liberty” („Ponad stu milionom ofiar komunizmu i tym, którzy kochają wolność"). Na tylnym cokole widnieje napis: „To the freedom and independence of all captive nations and peoples” („Za wolność i niepodległość wszystkich zniewolonych narodów i ludów”). 

Więcej na temat Victims of Communism Memorial Foundation TUTAJ.