Przejdź do treści

Dr Janusz Janowski doradcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

03/08/2020 - 16:00
dr Janusz Janowski i dr Karol Nawrocki dyrektor MIIWŚ

Janusz Janowski - artysta plastyk, filozof, muzyk, teoretyk i historyk sztuki, wykładowca, kurator wystaw, redaktor naczelny, prezenter telewizyjny, komentator radiowy, a także ekspert ds. kultury i sztuki - został doradcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Janusz Janowski będzie doradzał dyrektorowi Karolowi Nawrockiemu w kwestii plastycznych koncepcji budowanego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz programu kulturalno-artystycznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Janowski to absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii. Od 2014 r. pełni funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków. Ponadto jest redaktorem naczelnym kwartalnika artystycznego „ArsForum”.

W latach 2002-2014 Janusz Janowski był odpowiedzialny za merytoryczny kształt wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. Między 2004 a 2006 r. był przewodniczącym Rady Artystycznej ZPAP, a od 2006 do 2014 r. prezesem Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. Członek komisji stypendialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Sopotu. Jako ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniuje wnioski stypendialne w dziedzinie sztuk wizualnych. Jest autorem wielu wystawach indywidualnych oraz uczestnikiem wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Od 2015 r. jeden z członków Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Nowy doradca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku współtworzył oraz współprowadził program edukacyjny „Republika Sztuki” emitowany w Telewizji Republika. Ponadto jest współautorem książki „Poza ramami”, a także współpracował kwartalnikami „Artluk”, „Arttak”, „Bliza” i „Autograf”.

Janusz Janowski to aktywny reprezentant środowiska artystycznego w Ogólnopolskiej Konferencji Kultury jako moderator paneli i uczestnik dyskusji. W 2017 r. został mianowany przez Prezydenta RP na członka Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.