prof. dr hab. Rafał Wnuk

Historyk, profesor nauk humanistycznych związany Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jest autorem około 100 artykułów naukowych poświęconych historii II wojny światowej, powojennej konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, pamięci kulturowej oraz kwestiom związanym z upamiętnieniami i muzeami.


W latach 2002-2010 był redaktorem naczelnym półrocznika IPN pt. „Pamięć i Sprawiedliwość”, a w latach 2001-2007 kierował zespołem przygotowującym „Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956”.


W latach 2008-2017 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a w latach 2013-2017 był Kierownikiem Działu Naukowego. Współautor scenariusza wystawy głównej i autorem dużej części jej treści.

 
W ostatnich latach był zaangażowany w działalność popularyzatorską i publicystyczną na łamach portali i kanałów “ohistorie”, “Historia bez kitu” oraz związany z samorządową instytucją kultury “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

prof. dr hab. Rafał Wnuk