Przejdź do treści

Dr Dmitriy Panto, pracownik Działu Naukowego Muzeum odznaczony przez ukraińską delegację medalem „Za zachowanie historii”

12/07/2018 - 16:06
Dr Dmitriy Panto, pracownik Działu Naukowego Muzeum odznaczony przez ukraińską delegacje medalem „Za zachowanie historii”

Dr Dmitriy Panto, pracownik Działu Naukowego Muzeum został odznaczony przez ukraińską delegacje medalem „Za zachowanie historii”. W spotkaniu wziął udział Prof. Grzegorz Berendt, Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Przyznane dziś odznaczenie, od 20 marca 2013 roku otrzymują historycy i historiografowie zajmujący się rozwojem nauk historycznych: "Kto nie pamięta przeszłości – nie ma przyszłości” to motto nagrody.
 
O odznaczenie dla pracownika Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wnioskował Dyrektor Oddziału Narodowego Wojskowo-Historycznego Muzeum w Łucku (Wołyń-Ukraina). W uzasadnieniu wskazano wkład dr Panto w rozwój więzi między muzeami polskimi i ukraińskimi oraz wymieniono wspólne, polsko-ukraińskie projekty, w których uczestniczy. Medal wręczyła p. Irena Hajworonska, starosta w powiecie Rożyszcze, w Województwie Wołyńskim oraz dr Oleh Sawczuk z Łuckiego Uniwersytetu Technicznego.