Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1 oraz terenu Westerplatte PA.280.13.2021