„Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Pl. W. Bartoszewskiego 1.” Nr postępowania PA.280.9.2020

Opis

 

Dokumentacja zamieszczona na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/385195

 

Data udostępnienia
Data modyfikacji
Rodzaj
Zamówienia publiczne