Przejdź do treści

Długi cień wojny

Długi cień wojny

Trzecią częścią ekspozycji jest blok zatytułowany Długi cień wojny.

Łączy ona opowieść o zakończeniu wojny — upadku Trzeciej Rzeszy, wyzwoleniu Europy i zarazem podporządkowaniu jej dużej części Związkowi Radzieckiemu czy zrzuceniu bomb atomowych na Japonię — z narracją o konsekwencjach wojny.

Respektując zasadniczą cezurę 1945 r., wystawa ukazuje również w skrótowej formie najistotniejsze skutki konfliktu: gigantyczne straty ludzkie i materialne, zmiany granic w Europie Środkowej i Wschodniej, podział kontynentu i sowietyzację obszarów na wschód od Łaby, a także powojenne przemieszczenia ludności: przesiedlenia Polaków z ziem wcielonych do Związku Radzieckiego, wysiedlenia Niemców, wyjazdy Żydów do Palestyny. W części tej zostały uwzględnione także rozliczenia z wojenną przeszłością, poczynając od procesów niemieckich i japońskich zbrodniarzy wojennych, a kończąc na różnych formach odpłaty, jakie stosowano w Europie wobec kolaborantów i osób podejrzewanych o sprzyjanie wrogowi.

Ekspozycję zamyka wielki ekran, na którym ukazane zostaną równolegle najważniejsze wydarzenia po obu stronach „żelaznej kurtyny”, aż do upadku komunizmu w Europie Środkowej i likwidacji powojennego podziału kontynentu.

Normalny: 23 zł, Ulgowy: 16 zł
min. 3 godz.
Poziom -3