Przejdź do treści
Debata „Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna”

Debata „Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna”

22 czerwca br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku została zorganizowana debata „Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna”. Wydarzenie odbyło się w ramach 9. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego trwającego w siedzibie naszej instytucji.

W dyskusji wzięli udział:

  • dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
  • Bogusław Wieczorek – Pełnomocnik Zarządu ds. Public Relations, radca prawny, Olivia Business Centre
  • Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Grupa LOTOS S.A.

Debatę moderowała Małgorzata Rakowiec, dziennikarka, prezenter Panoramy TVP3 Gdańsk.Gości w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego, Patrona Honorowego debaty, przywitał dr Karol Nawrocki. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odczytał list Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowany do uczestników wydarzenia.

W czasie spotkania dyskutowano między innymi o relacji między współczesnym biznesem a odpowiedzialnością społeczną, a także o współpracy instytucji kultury z przedsiębiorstwami oraz ich rozwiązaniach wspierających rozwój przemysłu energetycznego w życiu kulturalno-społecznym. Ponadto mówiono o biznesie przyszłości, czyli zaangażowanym kulturowo, sportowo i społecznie, integrującym dystans i obecność, a także łączącym otwartość i stanowienie granic.

Dr Karol Nawrocki mówił o odpowiedzialności społecznej MIIWŚ, podając między innymi przykład akcji „Maska i książka”, w której ramach, w czasie pandemii COVID-19, wśród mieszkańców Gdańska rozdystrybuowano 18 tysięcy zestawów składających się z maseczki ochronnej oraz książki wydanej przez Muzeum.  Dyrektor Muzeum podkreślał też, że kierowana przez niego instytucja każdego dnia stara się wspierać fundacje i stowarzyszenia zajmujące się, szczególnie na Pomorzu, przywracaniem pamięci historycznej:

– W regionie jest wiele organizacji, które z zapałem serca opiekują się miejscami pamięci, pomnikami, a także kombatantami – to jest element naszej codziennej działalności. Wychodzimy też oczywiście poza perspektywę historyczną – wspieramy Fundację Hospicyjną, ostatnio braliśmy udział w akcji Pola Nadziei na Pomorzu, w ramach której nasi wolontariusze oraz radni Młodzieżowej Rady Muzeum kwestowali na Westerplatte. Wprowadziliśmy też trzy lata temu taki rodzaj dnia w Muzeum poświęconego konkretnej fundacji, stowarzyszeniu albo ważnej sprawie, w którym to dniu cały zysk z biletów przeznaczony jest właśnie na konkretny cel. W ten sposób choćby, wspólnie z Lotosem, wybudowaliśmy pomnik bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego, który stracił życie w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Odpowiedzialność społeczna, CSR-owa, w naszym Muzeum ma też swoje znaczenie i jest to częścią naszej misji.

O rozumieniu pojęcia zrównoważonego biznesu mówił Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych w Grupie LOTOS S.A. Jarosław Wittstock:

– Biznes zrównoważony to biznes, który uwzględnia nie tylko chęć zysku za wszelką cenę, ale również to w jakich okolicznościach go realizujemy, z kim to robimy, w którym miejscu i jak dalece patrzymy w przyszłość. Przyszłość, czyli konsekwencje naszego dzisiejszego działania. Dlatego zrównoważony biznes to ten, który oczywiście rozwija się innowacyjnie, w kierunku swojego core businessu, ale to jest również ten, który wspiera społeczeństwo, myśli o środowisku i ten, który myśli – co u nas w Grupie Lotos jest brane pod uwagę najsilniej –  o nowym pokoleniu, naszej młodzieży, dzieciach, wychowaniu i edukacji.

Radca prawny, Pełnomocnik Zarządu ds. Public Relations Bogusław Wieczorek opowiadał natomiast między innymi o tym, jaki cel w kontekście współczesnego biznesu i odpowiedzialności społecznej przyświeca kompleksowi biurowemu Olivia Business Centre:

– Typowym działaniem w branży nieruchomości jest budowanie budynków i oddawanie ich użytkownikom. My staramy się robić dużo więcej, czyli stworzyć miejsce kultury, wymiany myśli, a także zachęcać i umożliwić współpracę między przedsiębiorcami, co wcale nie jest takie oczywiste i proste. Nie ma wielu miejsc, gdzie startup dwu-trzyosobowy może na równi występować czy spotykać się w różnorakich wydarzeniach z przedstawicielami największych globalnych firm. Oprócz tego ważne są wydarzenia kulturalne, podkreślanie zakorzenienia lokalnego, narodowego, patriotycznego – to jest coś, co nam przyświeca od samego początku.


Debatę objął Patronatem Honorowym profesor Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.