Dalszy ciąg prac archeologicznych na Westerplatte

Pogoda sprzyja, więc prace archeologiczne prowadzone przez nasze muzeum na terenie Kasyna Podoficerskiego na Westerplatte idą pełną parą. Odkryto już całą, pięknie zachowaną, ceglaną  podłogę tzw. „piwnicy lodowej” która w czasach kurortu służyła do przechowywania żywności.  Spośród wielu pozyskanych dzisiaj artefaktów (np. fragmenty porcelany z sygnowaniem „Westerplatte”) na uwagę zasługuje znalezisko niezwiązane co prawda kontekstowo z WST, lecz arcyciekawe. Jest to relatywnie dobrze zachowana moneta z czasów panowania Elżbiety I (1558-1603). Na awersie podobizna królowej wytarła się, lecz na rewersie można jeszcze dojrzeć ślady tarczy herbowej angielskich władców z lwami i fleur- de-lis. Dalsze ciekawe wiadomości będą napływały cyklicznie w miarę poszerzania się wykopów na terenie badań na Westerplatte.