#CzyWieszŻe - utworzenie obwodu królewieckiego (kaliningradzkiego)

#CzyWieszŻe - utworzenie obwodu królewieckiego (kaliningradzkiego)

#CzyWieszŻe 7 kwietnia 1946 r. z jednej trzeciej terenu Prus Wschodnich, które decyzją konferencji w Poczdamie zostały przekazane Związkowi Sowieckiemu, został utworzony obwód królewiecki (kaliningradzki) – sowiecka eksklawa nad Morzem Bałtyckim?

9 kwietnia 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej zdobyli stolicę Prus Wschodnich – Königsberg (Królewiec). W czasie szturmu miasto zostało doszczętnie zniszczone, a po jego zdobyciu miejscowa ludność doświadczyła całego okrucieństwa sowieckiego terroru. Decyzją mocarstw na konferencji w Poczdamie 12 okręgów byłych Prus Wschodnich wraz z Königsbergiem wcielono w skład Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Sowieckiej, a 7 kwietnia 1946 r. utworzono obwód królewiecki (kaliningradzki). Wysiedlenie miejscowej ludności niemieckiej i zasiedlenie tego obszaru ludnością napływową z głębi Związku Sowieckiego trwało do 1947 r. Obwód w zamyśle Józefa Stalina miał być najbardziej wysuniętym na zachód skrawkiem ZSRS. Rozlokowano tam liczne sowieckie bazy wojsk lądowych i marynarki wojennej, dzięki którym można było kontrolować i zastraszać kraje Europy Wschodniej.

#CzyWieszŻe
Cykl artykułów dotyczących ciekawostek historycznych odnoszących się do wybranych aspektów II wojny światowej.