#CzyWieszŻe - Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze

#CzyWieszŻe - Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze

#CzyWieszŻe 20 listopada 1945 r. w Norymberdze rozpoczął obrady Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, powołany przez aliantów dla osądzenia niemieckich zbrodni dokonanych w czasie II wojny światowej?

Jeszcze przed zakończeniem wojny alianci planowali postawić przed sądem niemieckich przywódców odpowiedzialnych za wywołanie wojny i dokonywane zbrodnie. W związku z tym zbierano dowody mordów, które wykorzystano w trakcie powojennych procesów. Jednym z nich był proces przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.

Proces rozpoczął się 20 listopada 1945 r. i trwał prawie rok – aż do 1 października 1946 r. Jego inicjatorami były Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, a także dawny sojusznik III Rzeszy, czyli Związek Sowiecki.

Na ławie oskarżonych zasiadło 22 najważniejszych dygnitarzy III Rzeszy (m.in.: Alfred Jodl, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Martin Bormann). Uznano, że byli osobami odpowiedzialnymi za rozpętanie wojny, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie ludobójstwa. Większość oskarżonych skazano na karę śmierci (również zaocznie), a część – na dożywotnie więzienie. Trybunał norymberski stał się wzorem do przeprowadzania kolejnych powojennych sądów nad zbrodniarzami niemieckimi.

Proces ten był, niestety, także miejscem walki propagandowej. Oskarżyciele sowieccy usiłowali w jego trakcie obarczyć III Rzeszę odpowiedzialnością za Zbrodnię Katyńską. Ta próba szczęśliwie się nie powiodła. W czasie ogłaszania wyroku sprawa odpowiedzialności za mord dokonany na polskich obywatelach w Katyniu i innych miejscach kaźni na terenie Związku Sowieckiego w 1940 r. nie została uwzględniona. Był to jeden z wielu elementów budowania przez Stalina – i podporządkowanych mu komunistów – kłamstwa katyńskiego.

W ZSRS opóźniano także publikację wszystkich tomów z procesu w Norymberdze; w niektórych zeznaniach pojawiały się propagandowo unieważniane przez Stalina fakty, dotyczące m.in. jego ścisłej współpracy z Hitlerem (1939–1941) oraz masowego mordu dokonanego na polskich jeńcach i więźniach w 1940 r.

W Muzeum II Wojny Światowej wątek procesu norymberskiego został przedstawiony w sali poświęconej rozliczeniom powojennym, w części eksponującej osądzone zbrodnie.

Należy pamiętać, że przed trybunałem w Norymberdze nigdy nie odpowiedzieli sowieccy zbrodniarze. Kaci Stalina nie ponieśli żadnej kary za dokonywane akty ludobójstwa, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Stało się tak mimo oczywistej i znanej już współczesnym prawdzie, że to zmowa Hitlera ze Stalinem z 23 sierpnia 1939 r. doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Należy również pamiętać, że wielu zbrodniarzy niemieckich, niestety, także uniknęło wymierzenia im sprawiedliwości.

#CzyWieszŻe
Cykl artykułów dotyczących ciekawostek historycznych odnoszących się do wybranych aspektów II wojny światowej.