Cykl #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - waza stołowa z Westerplatte

Cykl #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - waza stołowa z Westerplatte

W dzisiejszej odsłonie cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy proces konserwacji i częściowej rekonstrukcji porcelanowej wazy stołowej pochodzącej z ruin kantyny podoficerskiej z terenu byłej Składnicy Wojskowej na Westerplatte. 16 fragmentów wazy pozyskano podczas archeologicznych prac wykopaliskowych w 2022 roku.

 

Fot. 1. Fragmenty wazy po wstępnym oczyszczeniu z luźnych zabrudzeń

 

Po przekazaniu znaleziska do Pracowni Konserwacji Zabytków w pierwszej kolejności przystąpiono do dokładnego oczyszczenia odnalezionych fragmentów metodą na mokro, zwracając szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie miejsc styku poszczególnych elementów tak, aby zastosowany klej dobrze związał. Podczas mycia zwrócono uwagę, aby nie uszkodzić delikatnych pozostałości zdobień naczynia. 


Po dokładnym oczyszczeniu i wysuszeniu przystąpiono do systematycznego klejenia fragmentów.