Cykl #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - skórzane buty należące do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom

W ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy efekty konserwacji skórzanych butów należących do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom. Obuwie pochodzi z okresu II wojny światowej, wydobyte zostało podczas wykopalisk archeologicznych.

 

W wyniku przebywania obuwia w ziemi przez kilkadziesiąt lat, uległo ono bardzo silnej degradacji, w związku z czym było bardzo kruche i sztywne. Destrukcja mikrobiologiczna doprowadziła do powstania ubytków obejmujących większość obuwia. Dodatkowo pomiędzy każdą warstwą skóry były korzenie roślin, które jeszcze bardziej pogorszyły stan zachowania obiektów.

 

Zdecydowano się na wykonanie konserwacji zachowawczej, mającej na celu jak najlepszą poprawę stanu zachowania obiektów. Proces konserwacji wymagał dalekosiężnych, długotrwałych zabiegów obejmujących dezynfekcję, oczyszczanie mechaniczne oraz chemiczne, konsolidację mającą na celu powstrzymanie dalszej degradacji skóry, dogarbowanie, natłuszczenie oraz prostowanie i suszenie. Procesy te trwały około półtora miesiąca.

 

Szeregowi zabiegów konserwatorskich towarzyszył proces wykonania dokumentacji konserwatorskiej, w tym także fotograficznej, dzięki czemu możemy zaobserwować widoczne efekty.