Cykl trzech międzynarodowych konferencji „TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek „nowego świata”?”

80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznica rewolucyjnego roku 89’ skłania do refleksji i podsumowań tak dotyczących stanu wiedzy historycznej oraz pamięci zbiorowej społeczeństw o minionym czasie, jak i do podjęcia próby poszerzenia horyzontów badawczych o dziedziny pokrewne: socjologię, antropologię kultury, psychologię a także o perspektywy i ogląd rzeczywistości wojennej i powojennej państw sąsiednich oraz specyfiki Dolnego Śląska.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Wrocław
Miejsce
Hotel Tumski
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu