Cykl „Spotkania z historią” - dyskusja poświęcona książce "Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką”

Cykl „Spotkania z historią” - w M2WŚ dyskutowano o książce "Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką”

26 września 2022 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w ramach cyklu „Spotkania z historią” odbyła się dyskusja poświęcona książce pt. "Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką”.

 

W wydarzeniu uczestniczyli: dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej; dr Tomasz Domański z Delegatury IPN w Kielcach; dr Alicja Gontarek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Moderatorem spotkania był dr Jan Hlebowicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku.

 

W trakcie dyskusji omówiono cele, które przyświecały autorom publikacji. Podkreślono konieczność prowadzenia rzetelnych badań nad zagadnieniem pomocy niesionej Żydom na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Stwierdzono, że prace badawcze muszą uwzględniać ówczesne uwarunkowania; konieczne jest też unikanie wycinkowych, kontekstowych ocen tej problematyki. Uczestnicy dyskusji wyrazili nadzieję, że zebranie w jednej publikacji rezultatów badań dotyczących wsparcia Żydów przez Polaków i innych obywateli RP w czasie II wojny światowej zachęci do jeszcze większego zgłębienia tej ważnej problematyki.