Cykl publikacji pt. "Miejsca pamięci II wojny światowej w gminie Bodzentyn"

Projekt przewiduje ok. 10 artykułów autorstwa dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen opublikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna. Ponadto teksty ukażą się w lokalnym biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Bodzentyn "Głos z Bodzentyna".

Artykuły mają być publikowane cyklicznie i będą poświęcone walce z Niemcami w okresie II wojny światowej, niemieckim zbrodniom na ludności w regionie świętokrzyskim z położeniem nacisku na okolice Bodzentyna, kultywowaniu pamięci o tych wydarzeniach w krajobrazie kulturowym oraz w świadomości mieszkańców.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo świętokrzyskie, gmina Bodzentyn
Organizator
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn; Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna