#PoznajZbioryM2WŚ - sztandar Drużyny Harcerskiej w Rosières z 1937 r. 

Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - sztandar Drużyny Harcerskiej w Rosières z 1937 r. 

Dziś w ramach cyklu #PoznajZbioryM2WŚ prezentujemy sztandar Drużyny Harcerskiej w Rosières z 1937 r. Na awersie barwy czerwonej zakomponowano wyszytego srebrną nicią polskiego orła w koronie, a tuż pod nim maksymę „Wszystko co nasze Polsce oddamy”. W centrum rewersu barwy zielonej umieszczono Krzyż Harcerski otoczony poziomymi belkami z napisami „O.N.C.” oraz „Druż[na] Harc[erska] w Rosières”.

 

W czasie II wojny światowej los wielu polskich cywilów i żołnierzy był związany z Francją. Do 1939 r. stanowili (drugą po Włochach) największą grupę obcokrajowców, liczącą około pół miliona osób. Byli to głównie potomkowie rodzin, które wyjechały z Polski w okresie rozbiorów, oraz emigranci zarobkowi pracujący w fabrykach i kopalniach. Polacy we Francji byli mniejszością aktywną, zaangażowaną w utrzymanie narodowej tożsamości. Z chwilą wybuchu II wojny światowej działalność Drużyny Harcerskiej w Rosières została zawieszona, a jej członkowie ochotniczo wstąpili do oddziałów Wojska Polskiego we Francji. Wzięli udział w kampanii francuskiej w 1940 r., a następnie służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.