Przejdź do treści

Ceny biletów

WAŻNE INFORMACJE:

Zakup biletów na wystawę główną: internetowy system sprzedaży biletów oraz w kasach Muzeum. Do sprzedaży internetowej jest udostępniona jedynie ograniczona pula biletów na dany przedział czasowy. Pozostała ilość jest możliwa do bezpośredniego zakupu w kasach Muzeum.

 • Internetowy system sprzedaży jest dostępny na stronie: www.bilety.muzeum1939.pl
 • Aby zakupić bilety należy założyć konto i dokonać jego aktywacji. Po opłaceniu transakcji, bilety są dostępne w panelu klienta. 
 • Kasy Muzeum są czynne w dniach funkcjonowania Muzeum od 9:30. Zamknięcie kas następuje na godzinę przed zamknięciem wystawy głównej.
 • Bezpłatny bilet na wystawy w każdy wtorek można pobrać wyłącznie w kasach Muzeum w dniu zwiedzania. Jeden bilet przysługuje dla jednego zwiedzającego.

CENNIK BILETÓW:

Wystawa główna

 • Bilet normalny - 23 zł
 • Bilet ulgowy - 16 zł
 • Bilet rodzinny (2 dorosłych i maksymalnie 3 dzieci do 19 lat ) - 55 zł
 • Bilet grupowy normalny (powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie) - 23 zł
 • Bilet grupowy ulgowy (powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie) - 16 zł
 • Audioprzewodnik - 5 zł

Bilet na wystawę główną upoważnia również do wstępu na wystawę dla dzieci.

Zwiedzanie indywidualne wystawy głównej zaleca się z audioprzewodnikiem. Audioprzewodniki można wypożyczyć po uiszczeniu opłaty 5 zł w kasach Muzeum. Audioprzewodnik dostępny jest w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Dotyczy wyłącznie wystawy głównej.

Wystawa dla dzieci - "Podróż w czasie"

 • Bilet dla dziecka - 8 zł
 • Bilet dla opiekuna - 13 zł

Grupy zorganizowane (maksymalnie 25 dzieci + 2 opiekunów) - 5 zł do nabycia wyłącznie w kasach Muzeum

BILET ULGOWY

Bilet ulgowy przysługuje:

 • dzieciom i młodzieży szkolnej -  po okazaniu legitymacji szkolnej
 • studentom i doktorantom do ukończenia 26 roku życia – po okazaniu legitymacji studenckiej, doktoranckiej  oraz dokumentu ze zdjęciem poświadczającym wiek
 • osobom z niepełnosprawnością - po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej - asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 
 • seniorom powyżej 65 roku życia - po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - na podstawie legitymacji
 • wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich - na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", "Zasłużony dla kultury polskiej" lub tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej" - za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi

Bilet bezpłatny przysługuje:

 • Darczyńcom Muzeum wraz z członkami rodziny
 • osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” – na podstawie legitymacji bądź zaświadczenia
 • honorowym obywatelom Gdańska
 • kombatantom II wojny światowej – na podstawie legitymacji kombatanckiej
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – na podstawie legitymacji Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 • pracownikom muzeów – na podstawie legitymacji
 • dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem (konieczna uprzednia rezerwacja mailowa: rzecznik@muzeum1939.pl)
 • dzieciom do lat 7 oraz dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
 • certyfikowanym przez Muzeum II Wojny Światowej przewodnikom grup turystycznych
 • posiadaczom Karty Polaka – na podstawie Karty Polaka
 • inwalidom wojennym – na podstawie legitymacji bądź zaświadczenia

Prosimy o rezerwowanie darmowych wejściówek dla uprawionych podmiotów: rezerwacje@muzeum1939.pl

INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH: w tym informacje o dostępności biletów danego dnia, faktury za zakupione bilety, kupno biletu w intenetowym systemie sprzedaży, zwroty i reklamacje.

tel. +48 58 760 09 60
info@muzeum1939.pl