Budowa ogrodzenia na działce 3/5 na Polu Bitwy Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie PA.280.4.2021