Bohaterowie znani i nieznani kl. VII-VIII

Bohaterowie znani i nieznani kl. VII-VIII

Opis zajęć: Celem lekcji jest przybliżenie uczniom 4 sylwetek Polaków spośród poniższych postaci: Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, Antoni Pajdak, Witold Pilecki, Elżbieta Zawacka ps. „Zo”, Irena Sendlerowa oraz Marian Rejewski. Dzięki takiemu doborowi postaci młodzież będzie mogła poznać szerokie spektrum działalności zarówno żołnierzy, jak i cywilów pod okupacją niemiecką. Poznawanie postaci oraz ich dokonań odbywa się zarówno przez samodzielną pracę uczniów na wystawie (analiza eksponatów, opisów), w czym pomocne są im karty pracy, jak również dzięki informacjom przekazywanym przez edukatorów. Zajęcia są również okazją do refleksji nad postaciami, ich dokonaniami i wyborami, przed jakimi stawali w trudnym wojennym czasie. 

Lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

Max liczba uczestników: 35 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 90-120 minut

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Przemysław Zachulski, p.zachulski@muzeum1939.pl 

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Odniesienia do podstawy programowej: Zajęcia korespondują z celami wychowawczymi edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników poczucie dumy z osiągnięć Polaków podczas II wojny światowej. 
Na lekcji uczeń dostrzeże potrzebę poznawania historii, by mógł lepiej rozumieć procesy zachodzące we współczesności. Podejmie próbę krytycznej analizy informacji uzyskanych na podstawie zaprezentowanych źródeł, a także przedstawi argumenty uzasadniające własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych. Podczas zajęć uczeń scharakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy oraz pozna militarną i polityczną działalność polskiego państwa podziemnego, w tym przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holocaustu.