Przejdź do treści

Bohaterowie znani i nieznani kl. IV-VI

18/09/2018 - 09:49

Opis zajęć: Celem lekcji jest przybliżenie uczniom sylwetek Polaków z okresu II wojny światowej: Janusza Korczaka i Stefani Wiczyńskiej, Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, ojca Maksymiliana Kolbe oraz Jana Piwnika ps. „Ponury”. Dzięki takiemu doborowi postaci młodzież będzie mogła poznać szerokie spektrum działalności zarówno żołnierzy, jak i cywilów pod okupacją niemiecką. Poznawanie postaci oraz ich dokonań odbywa się zarówno przez samodzielną prace uczniów na wystawie (analiza eksponatów, opisów), w czym pomocne są im karty pracy, jak również dzięki informacjom przekazywanym przez edukatorów. Zajęcia są również okazją do refleksji nad postaciami, ich dokonaniami i wyborami, przed jakimi stawali w trudnym wojennym czasie. 

Lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Max liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 120 minut, wystawa stała

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Łukasz Gurfinkiel, l.gurfinkiel@muzeum1939.pl 

Miejsce zbiórki: hall główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Odniesienia do podstawy programowej: 

Zajęcia korespondują z celami wychowawczymi edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników poczucie dumy z osiągnięć Polaków podczas II wojny światowej. Zajęcia mają pomóc uczniom uświadomić sobie potrzebę poznawania historii, by lepiej rozumieć procesy zachodzące we współczesności. Pomagają kształcić umiejętność krytycznej analizy informacji uzyskanych na podstawie zaprezentowanych źródeł, a także prezentowania własnego stanowiska w odniesieniu do procesów i postaci historycznych. Podczas zajęć uczeń utrwala wiedzę na temat polityki Niemiec na terenach okupowanej Polski oraz poznaje militarną i cywilną działalność polskiego państwa podziemnego, w tym przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holocaustu.