Nowa publikacja dostępna w Sklepie Muzealnym: Bernhard Strebel, „KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów”

Bernhard Strebel, „KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów”. Publikacja dostępna w Sklepie Muzealnym

Do rąk polskiego czytelnika trafia monografia dr. Bernharda Strebla poświęcona KL Ravensbrück i sieci jego podobozów. Jest to pozycja obszerna i ważna z wielu względów. Jej pierwsze wydanie pojawiło się na niemieckim rynku wydawniczym 15 lat temu. Dwa lata później książka ukazała się w języku francuskim, zaś teraz otrzymujemy jej polski przekład.

Publikacja stanowi bogate i rozległe źródło wiedzy o organizacji obozu i jego podobozów, warunkach w nim panujących, więźniarkach i więźniach, a także niemieckich oprawcach. Niezwykle istotne jest ukazanie przez autora, że z niewolniczej pracy więźniów korzyści czerpał niemiecki przemysł, w tym przypadku koncern Siemensa. Podkreślić należy, że to właśnie Polki stanowiły prawie jedną trzecią ogółu więźniarek i przytłaczającą większość ofiar eksperymentów pseudomedycznych, przeprowadzanych przez lekarzy SS. Pomimo tego nie upadały na duchu, walczyły o zachowanie ludzkiej godności i solidarności, często szukając ukojenia w wierze i Bogu. Zachętą do lektury niech będzie fakt, że do przekładu książki na swoje języki narodowe dążyły byłe więźniarki obozu z Francji i Polski, podkreślając tym samym, jak wielkiej pracy dokonał autor. 

Bernhard Strebel (ur. 1962) – dr filozofii, historyk, pracownik naukowy Hamburskiej Fundacji Wspierania Nauki i Kultury (Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur). Autor m.in.: Zwangsarbeit für Forschungseinrichtungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1939–1945. Ein Überblick, Berlin 2003 (razem z Jensem-Christianem Wagnerem); Celle April 1945 revisited. Ein amerikanischer Bombenangriff, deutsche Massaker an KZ-Häftlingen und ein britisches Gerichtsverfahren, Bielefeld 2013 (wyd. 2).

Opis bibliograficzny: Bernhard Strebel, KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów, Gdańsk 2018, ss. 804, ISBN: 978-83-65957-03-0.

Publikacja wydana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest dostępna w Sklepie Muzealnym (poziom -3).