Przejdź do treści

Benefis z okazji jubileuszu 90. urodzin profesora Jerzego Grzywacza

14/01/2019 - 08:49

12 stycznia br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zorganizowana została wyjątkowa uroczystość. Przygotowany został benefis z okazji jubileuszu 90. urodzin profesora Jerzego Grzywacza. 


Na początku wydarzenia, które poprowadził Piotr Świąc przedstawiona została biografia oraz dorobek jubilata. Gościa honorowego oraz pozostałych zebranych przywitał dr Karol Nawrocki – dyrektor Muzeum:


To dzień, w którym bierzecie udział w urodzinach człowieka wyjątkowego. Sama forma benefisu historycznego została wymyślona jeszcze gdy pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej, wówczas wspólnie z profesorem Mirosławem Golonem przygotowywaliśmy benefisy obecnych tu na sali Joanny i Andrzeja Gwiazdów oraz kapitana Władysława Dobrowolskiego. Wtedy to oddaliśmy hołd naszym bohaterom i byłem przekonany z profesorem Golonem, że podobny benefis zorganizować należy również profesorowi Jerzemu Grzywaczowi. Drodzy Państwo, gdy moi poprzednicy budowali ten przecież imponujący i zawiły technicznie gmach Muzeum, Pan Profesor radził, był przy nich i wspierał swoim autorytetem wznoszenie tego budynku. Ja w tym Muzeum wraz z moimi współpracownikami przypomnieliśmy o bohaterach, powitaliśmy milionowego gościa, a Profesor Grzywacz, jako członek naszej Rady wspomaga nas swoją radą i autorytetem. Pana ciągłe działania podkreślają, jak wyjątkowym jest Pan człowiekiem, który służy polskiej pamięci i całej Rzeczpospolitej niezależnie od zmieniających się okoliczności. Za to wszystko serdecznie dziękuję.

Następnie głos zabrał senator Antoni Szymański, który wręczył jubilatowi Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej:


Kontakt z Profesorem Grzywaczem to kontakt z 90. latami niezwykłej historii Polski, z człowiekiem niezwykle aktywnym na każdej płaszczyźnie, na jakiej pracował. Zarówno gdy był pracownikiem naukowym, czy wówczas gdy przygotowywał się do zdobywania kolejnych stopni w harcerstwie i wówczas, gdy zdobywszy wszystkie stopnie zajmował się harcerzami dalej ich kształcąc i dbając bardzo o wychowanie młodego pokolenia Polaków. Również wówczas, gdy podejmował działania jako samorządowiec. Muszę przyznać, że to dla mnie ogromny zaszczyt, że w imieniu własnym i całego Senatu RP mogę wręczyć Medal Senatu Rzeczpospolitej za tą całą niezwykłą aktywność Pana Profesora – społeczną, polityczną, za ogromne zaangażowanie, które prezentował przy każdym działaniu. Każdy, kto zna działalność Profesora ma świadomość, że robił to wszystko dla naszej wspólnoty lokalnej i narodowej. Zastanawialiśmy się nad wpisem do tego medalu, zawarliśmy tam tekst: „Za miłość do Ojczyzny, za pracę dla Polski, młodego pokolenia, za bycie wzorem.” Jesteś wzorem prowadzenia dyskusji i dialogu. Dziękuję za Twoją działalność na wszystkich niwach.


Biografia Profesora przedstawiona była chronologicznie. Kolejnymi wspomnieniami dzielili się przedstawiciele środowisk i instytucji, którymi współpracował Jerzy Grzywacz. Ewa Jasińska nawiązała do lat 1956 – 1960 i kręgu akademickiego w Toruniu. Prof. Mieczysław Nurek przypomniał działalność harcerską, a Wacław Szulc działalność partyjną w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Grzegorz Grzelak wspomniał o pracy w samorządzie w latach 90.


Nad oprawą muzyczną całego wydarzenia czuwali Golden Gate String Quartet, Izabela Krasucka (śpiew) oraz Michał Mossakowski (fortepian). Artyści zaprezentowali pieśni patriotyczne oraz klasyczne utwory polskich kompozytorów. Spotkanie zakończyło się składaniem życzeń przez wszystkich zgormadzonych, a także poczęstunkiem.  

  
Jerzy Witold Grzywacz ps. „Tapir”, żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, prezes Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Profesor Jerzy Grzywacz jest równolatkiem Pokolenia Kolumbów, twórców polskich, dla których okres wchodzenia w dorosłość przypadł na lata II wojny światowej. Zachęcamy do zapoznania się z biogramem Profesora pod adresem https://muzeum1939.pl/benefis-z-okazji-90-urodzin-prof-jerzego-grzywacza/aktualnosci/1653.html