Badanie rynku na organizację plenerowej wystawy czasowej pod tytułem „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”