Apel Poległych z mszą św. w intencji poległych w czasie II wojny światowej

Część obchodów odbędzie się, jak co roku, na cmentarzu w Ujeznej, gdzie odśpiewany będzie hymn państwowy i zostanie wciągnięta na maszt flaga narodowa. Odmówiona zostanie modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny, a następnie  będzie odczytany Apel Pamięci. Delegacje złożą kwiaty i znicze na Grobie Nieznanych Żołnierzy, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej. Następnie w imieniu poległych zostanie odprawiona msza św. w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Ujeznej.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo podkarpackie, Ujezna
Miejsce
Cmentarz w Ujeznej, Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia
Organizator
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku