Przejdź do treści

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki oraz Dyrektor National Army Museum w Londynie Justin Maciejewski z wizytą w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

08/04/2019 - 16:23
Polish Ambassador to London, Arkady Rzegocki, and General Director of the National Army Museum in London, Justin Maciejewski, visit the Museum of the Second World War in Gdańsk

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki spotkał się 8 kwietnia br. z Ambasadorem RP w Londynie p. Arkadym Rzegockim oraz Dyrektorem National Army Museum w Londynie p. Justinem Maciejewskim.

Głównym celem spotkania Dyrekcji Muzeum z gośćmi było nawiązanie współpracy między placówkami. Przedstawiciele obu instytucji zadeklarowali współdziałanie w zakresie przedsięwzięć o charakterze wystawienniczym, edukacyjnym i naukowym.

Po spotkaniu goście zostali oprowadzeni po Wystawie Głównej Muzeum przez Dyrektora dr. Karola Nawrockiego. Ekspozycja zrobiła na gościach duże wrażenie. 

National Army Museum ukazuje historię brytyjskiej armii od 1066 roku, aż do czasów obecnych. Jego wystawy prezentują wpływ, jak miała ona na dzieje kraju i historię międzynarodową. Zebrane są inne eksponaty niż w zbliżonych tematycznie placówkach, które także znajdują się w Londynie. Chodzi o Imperial War Museum oraz Firepower – The Royal Artillery Museum. W pierwszym z nich znajdziemy przedmioty dotyczące nie tylko działań wojennych żołnierzy, ale także takie, opisujące doświadczenia ludności cywilnej. Natomiast w Firepower została opowiedziana historia wojsk artyleryjskich. Pomysł utworzenia placówki pojawił się w latach 50. XX wieku. Muzeum swoje istnienie zawdzięcza ogromnemu wysiłkowi, który poniósł marszałek Gerard Templer. To właśnie on bardzo aktywnie uczestniczył w zbieraniu funduszy na stworzenie National Army Museum. Muzeum zostało oficjalnie ustanowione za pomocą królewskiego dekretu z 1960 roku. Jego misją miało być kolekcjonowanie, ochrona i wystawianie dla szerokiej publiczności przedmiotów i dokumentów związanych z regularnymi i pomocniczymi brytyjskimi siłami zbrojnymi. Wśród zadań znajdowało się także zachęcanie do badania historii i tradycji. 

W części dotyczącej Wielkich Wojen Światowych obejrzymy eksponaty dotyczące udziału brytyjskich żołnierzy w tych dwóch wielkich konfliktach, począwszy od rekrutacji wojsk na fronty I wojny, aż do podziału Indii w 1947 roku.