83. rocznica wybuchu II wojny światowej

1.09.2022 r. 83. rocznica wybuchu II wojny światowej

 

Dzień, który miał być jak każdy inny. Zwyczajny piątek.

Dzień, który zmienił bieg historii.

Dzień, w którym życie wielu ludzi uległo drastycznej zmianie.

Napaść na Westerplatte, walka polskich żołnierzy i cywilów, terror, zniszczenia miast i wsi, ewakuacje ludności…

Śmierć, strach, rozłąka z najbliższymi…

Data, która na zawsze wpisała się w pamięci – 1.09.1939 r.

 

Bo ważne jest, żeby pamiętać. I trzeba pamiętać, żeby wiedzieć.