Przejdź do treści

81 lat temu utworzono Służbę Zwycięstwu Polski

25/09/2020 - 10:22
Gen. Michal Tokarzewski-Karaszewicz - fotografia portretowa

27 września 1939 r. na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie powstała konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa Służba Zwycięstwu Polski. Była pierwszą strukturą zbrojną tworzącego się Polskiego Państwa Podziemnego. Na jej czele stanął gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz.

Decyzję o powstaniu Służby Zwycięstwu Polski podjęto jeszcze w trakcie niemieckiego oblężenia Warszawy. Polskie dowództwo w obliczu naporu wroga i braku perspektyw na kontynuację otwartej walki zbrojnej przygotowywało pierwsze struktury konspiracyjnej organizacji wojskowo-cywilnej.

SZP miało skupić w jednej organizacji cały wysiłek społeczeństwa w walce o odzyskanie niepodległości, w tym wyzwolenie Polski w jej granicach przedwojennych, odtworzenie struktur armii i powołanie tymczasowych ośrodków władzy.

W listopadzie 1939 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego SZP rozwiązano, a w jej miejsce stworzono Związek Walki Zbrojnej. Gen Tokarzewski  został mianowany komendantem ZWZ na obszar okupacji sowieckiej.

Więcej o generale Michale Tokarzewskim-Karaszewiczu  i innych bohaterach związanych z Polskim Państwem Podziemnym dowiecie się, odwiedzając Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.