Przejdź do treści

8 GRUDNIA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Piątek
„W czasie, kiedy w konflikcie fińsko-sowieckim rola rozstrzygająca przypadła orężowi, punkt ciężkości polityki europejskiej wyraźnie przesuwa się na południowy wschód kontynentu. Bałkany stają się ponownie newralgicznym punktem Europy” – informuje „Kurier Wileński”.