Przejdź do treści

73. rocznica wyzwolenia KL-Holleischen

Delegacja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uczestniczyła dzisiaj w uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia KL-Holleischen w Holiszowie (Holýšov). 5 maja 1945 r. oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie.