Zbiory MIIWS

7 szkieletów ludzkich odnalezionych na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte

Dnia 15 października 2019 r. archeolodzy z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, będącego odziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w trakcie eksploracji wykopu badawczego zlokalizowali zarysy dwóch obiektów, których prostokątne kształty wskazywały, iż mogą to być wkopy grobowe.


Eksplorację pierwszego obiektu rozpoczęto 15 października. W trakcie eksploracji wypełniska wkopu odkryto wspomniane kości kończyn dolnych wraz z zachowanymi butami typu saperskiego.  W związku, iż zasięg wkopu grobowego wykraczał poza obrys wykopu badawczego, konieczne było poszerzenie wykopu. W trakcie eksploracji grobu (17 października) natrafiono na szkielet mężczyzny w układzie anatomicznym (szkielet nr 4), zalegający na głębokości około 150 cm od współczesnego poziomu gruntu. Ułożenie kości, w tym ręce skrzyżowane na wysokości pasa, wskazuje, iż poległy został złożony do wkopu grobowego (a nie wrzucony jak np. w przypadku szkieletu nr 3). Odkryte wraz ze szkieletem artefakty, jak i rodzaj obrażeń ujawnionych w kośćcu wskazują, że odkryte szczątki należą najprawdopodobniej do jednego z polskich obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Znalezione artefakty (dwa haki mundurowe, pasek ze sprzączką, pięć dużych polskich guzików mundurowych z orłem wz. 1919 oraz wz. 1927, pięć guzików mundurowych małych z orłem wz. 1919 oraz wz. 1927, a także 5 guzików bieliźnianych) oraz ich układ na szkielecie pozwalają przyjąć, że poległy został złożony do grobu w mundurze, na nogach miał zaś wspomniane wyżej buty typu saperskiego. 


22 października rozpoczęto eksplorację drugiego obiektu, wstępnie zinterpretowanego 15 października jako wkop grobowy. W trakcie usuwania wypełniska obiektu, na głębokości około 1 m od współczesnego poziomu gruntu, odkryto szczątki co najmniej trzech osób (3 czaszki i liczne kości zalegające luźno bądź części szkieletów w układzie anatomicznym). Przy szczątkach znajdowały się fragmenty amunicji strzeleckiej polskiej produkcji, hak mundurowy, fragmenty munduru oraz pas z zamocowanym na nim bagnetem. Najprawdopodobniej w grobie złożono fragmenty ciał żołnierzy polskich poległych w Wartowni nr 5. Szczegółowe informacje odnośnie znalezionych szczątek trzech osób będą możliwe do przekazania po pełnej eksploracji wkopu grobowego.


Podsumowując, w trakcie V etapu badań archeologicznych na Westerplatte, który rozpoczął się 12 września 2019 r., do chwili obecnej odnaleziono 7 szkieletów ludzkich zachowanych w całości bądź fragmentarycznie.  


Badania archeologiczne prowadzone na Westerplatte objęte są od początku patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jarosława Sellina.