Przejdź do treści
gen. August Emil Fieldorf „Nil”

65. rocznica śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

24 lutego 1953 r. po sfingowanym procesie, komuniści zamordowali gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, generała Armii Krajowej, dowódcę Kedywu.

Generał August Emil Fieldorf „Nil” całe życie poświęcił służbie ojczyźnie. We wrześniu 1939 r. podjął walkę, kiedy Polska została napadnięta przez Niemcy i ZSRS. Po klęsce wojny obronnej przedostał się do Francji i Wielkiej Brytanii, skąd w 1940 r. wrócił do kraju, obejmując wysokie stanowiska w wojsku konspiracyjnym Polskiego Państwa Podziemnego.

Na przełomie 1942 i 1943 r. powierzono mu dowództwo nad Kierownictwem Dywersji („Kedywem”) Armii Krajowej, zajmującym się m.in. koordynowaniem i kierowaniem akcjami dywersyjnymi oraz partyzanckimi. Pod komendą gen. „Nila” oddziały Kedywu przeprowadziły 1175 akcji sabotażowych, uszkodziły ponad 19 tys. wagonów, zniszczyły ponad 270 magazynów wojskowych, wysadziły 38 mostów, a także wykonały wyroki na ponad 2 tys. agentach Gestapo. Jedną z najsłynniejszych i najważniejszych misji podkomendnych generała, był udany zamach na Franza Kutscherę, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim.

W 1943 r. Fieldorf otrzymał zadanie stworzenia konspiracyjnej, kadrowej organizacji o nazwie „Niepodległość” (kryptonim „NIE”). Miała ona walczyć o wolną Polskę w wypadku okupacji sowieckiej. Niestety, nie zdołała ona rozwinąć swojej działalności. W marcu 1945 r. gen. „Nil” został aresztowany przez NKWD, ale nie rozpoznany uniknął śmierci i został zesłany w głąb ZSRS. Do kraju powrócił w 1947 r. Trzy lata później trafił w ręce UB. Był głodzony, dręczony i torturowany. Po sfingowanym procesie gen. Fieldorfa skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. Miejsce ukrycia jego ciała pozostaje nieznane.