20 PAŹDZIERNIKA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Piątek
Komisarz Rzeszy na miasto Warszawę Helmut Otto podpisał obwieszczenie o natychmiastowej konfiskacie radioodbiorników. „Oddanie aparatów nie jest wymagane o ile znajdują się w posiadaniu obywateli Rzeszy względnie obywateli narodowości niemieckiej” – czytamy w dokumencie.