Przejdź do treści

19 LISTOPADA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Niedziela
„Naród polski opierał się i będzie opierał się ujarzmieniu. Misja nowego rządu polega na wierności względem tych, co zginęli, by Polska mogła żyć zaszczytnie i w chwale” – przemówienie gen. Sikorskiego wygłoszone podczas spotkania z dziennikarzami w Londynie publikuje „Kurier Wileński”.