Przejdź do treści

16 PAŹDZIERNIKA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Poniedziałek
Zarząd Miejski w mieście stołecznym Warszawie opublikował obwieszczenie dotyczące rozprowadzania żywności w okręgach lewobrzeżnej Warszawy.

„Uważam za niezbędne podkreślić, że cała tymczasowa organizacja rozprowadzania żywności w okręgach, dzielnicach i blokach działa dzięki bezinteresownemu ofiarnemu współdziałaniu kilku tysięcy obywateli, którym za ich dotychczasową pracę składam podziękowanie i wzywam do wzmożenia wysiłków w celu usprawnienia rozdziału artykułów żywnościowych pierwszej potrzeby” – przekazał w obwieszczeniu prezydent Warszawy Stefan Starzyński.