Irenna Sendler

15 lutego 1910 r. w Otwocku przyszła na świat Irena Sendler

15 lutego 1910 r. przyszła na świat Irena Sendler (z domu Krzyżanowska), polska bohaterka, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, która w czasie II wojny światowej ryzykowała własnym życiem, aby ratować Żydów przed Zagładą.

Wczesne dzieciństwo spędziła w Otwocku, gdzie jako lekarz pracował jej ojciec Stanisław Krzyżanowski. Irena spędzała czas w towarzystwie żydowskich rówieśników. Uczyła się jidysz i wychowywała w duchu tolerancji - co jak sama później podkreślała – pomogło jej zrozumieć, że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny jest człowiek.

W latach 30. studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, uczęszczając  dodatkowo na kursy na wydziale pedagogiki. Poświęciła się działalności społecznej, pracując na rzecz wielu organizacji, pomagając potrzebującym. Od początku niemieckiej okupacji współtworzyła tajną komórkę pomocy Żydom funkcjonującą przy Wydziale Opieki Społecznej warszawskiego magistratu.

Gdy w 1942 r. powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Irenę Sendler (ps. Jolanta) mianowano kierownikiem Referatu Dziecięcego. Niezwykła odwaga i umiejętności organizacje pozwoliły jej stworzyć system, dzięki któremu z getta warszawskiego wyprowadzono setki dzieci. Za swoją działalność została osadzona w więzieniu Pawiak, gdzie cudem uniknęła śmierci.

Mimo olbrzymich zasług nigdy nie obnosiła się ze swoimi dokonaniami i tym jak wielu ludzi uratowała. Powtarzała wciąż:  mogłam zrobić więcej. Po wojnie kontynuowała działalność społeczną. Zmarła 12 maja 2008 r. Dziś Irena Sendler, uhonorowana ogromną ilością odznaczeń, jest symbolem ratowania bezbronnych ludzi przed Zagładą.

Zapraszmy do zapoznania się z komiksem "Irena Sendlerowa i łyżeczka życia" wydany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach serii komiksów przybliżającej historię Polski z okresu wojny.