Przejdź do treści

11 września 1939

źródło: Express Poranny z dn. 11 września 1939; zbiory MIIWŚ
Poniedziałek
W Warszawie miał miejsce niemiecki atak lotniczy. Pociski wywołały popłoch wśród ludzi oraz zniszczenia w architekturze.

Komisarz Cywilny Stefan Starzyński w swoim przemówieniu radiowym chwali Rodaków za ich postawę wobec wrogiej napaści oraz motywuje do dalszych działań, a także apeluje o przygotowanie zapasów wody.