10. etap badań archeologicznych na Westerplatte

10. etap badań archeologicznych na Westerplatte

9 maja br. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku rozpoczęło kolejny, 10. etap badań archeologicznych na Westerplatte. Prace planowo potrwają do 7 listopada 2023 r. W ciągu sześciu miesięcy muzealni archeolodzy przebadają obszar o łącznej powierzchni 1405 m².


Celem kolejnego etapu prac jest odkrycie i zadokumentowanie reliktów willi podoficerskiej wraz z wartownią nr 3, odsłonięcie w całości budynku gospodarczego Wojskowej Składnicy Tranzytowej (tzw. Mikołajewa), zarejestrowanie przebiegu i stanu zachowania betonowego fundamentu północnego odcinka tzw. czerwonego muru wyznaczającego granicę WST oraz precyzyjne zlokalizowanie reliktów schronu amunicyjnego nr 9. Podczas tego etapu Muzeum będzie również kontynuować poszukiwania stanowiska polskiej armaty polowej (tzw. putiłówki) oraz szczątków legionisty Mieczysława Krzaka poległego w okolicy placówki Fort. Ponadto w rejonie placówki zostaną założone sondaże badawcze w celu rozpoznania zasięgu polskich stanowisk strzeleckich. Wykopy sondażowe zaplanowano również w miejscach wytypowanych na podstawie analizy archiwalnych fotografii i wyników badań geofizycznych w pobliżu budynku gospodarczego „Mikołajewa”. Dodatkowo w ramach 10. etapu badań archeologicznych, podobnie jak przy poprzednich pracach, na obszarze 1 ha poszukiwane będą drobne zabytki metalowe z użyciem wykrywaczy metali.


Dotąd w ramach dziewięciu etapów badań przeprowadzonych na Westerplatte szczegółowo przebadano obszar o powierzchni 5781,4 m² oraz oczyszczono z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego teren o wielkości ponad 11 ha. Przeprowadzono również nadzór archeologiczny nad budową cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, a od jesieni 2022 r. realizowany jest nadzór związany z modernizacją i przystosowaniem budynku byłej elektrowni WST do celów wystawienniczych.