Conservation

The duties of the Conservation Department focus on three areas: preventive conservation (i.e. preventive maintenance), the proper maintenance of museum facilities carried out in the conservation studio, and the running and organization of the studio itself.

Nowa pracownia konserwacji papieru

9 stycznia 2023 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na poziomie -1 odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej pracowni konserwacji papieru. Pracownia została wyposażona w meble laboratoryjne, sprzęt i urządzenia dostosowane do przeprowadzania poszczególnych etapów zabiegów konserwatorskich.

Nowa pracownia konserwacji papieru
Profilaktyka konserwatorska

Profilaktyka konserwatorska

Obejmuje stały nadzór nad stanem zachowania muzealiów, warunkami środowiskowymi w magazynach i na salach ekspozycyjnych oraz nad transportem obiektów zabytkowych do i ze zbiorów Muzeum, w tym sporządzanie niezbędnych opinii konserwatorskich. Ogromne zróżnicowanie gromadzonych przez MIIWŚ zabytków pod względem materiałów, gabarytów, techniki wykonania i stanu zachowania obiektów stanowi bardzo duże wyzwanie dla konserwatorów sprawujących nad nimi opiekę.

Konserwacja obiektów muzealnych

 

To działania prowadzone w pracowni konserwacji, które są skoncentrowane na oczyszczaniu przedmiotów ze zbędnych i szkodliwych produktów korozji. W celu zachowania śladów starości i wartości autentyczności obiektów zakłada się stabilizację procesów korozyjnych bez prostowania, uzupełniania ubytków czy wybłyszczania powierzchni. Zabiegi konserwatorskie mają spowolnić lub zatrzymać procesy korozji przedmiotów w celu ich dalszego właściwego przechowywania w warunkach magazynów muzealnych lub na ekspozycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym poniżej nowym cyklem #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ. Będziemy w nim prezentować eksponaty, które dzięki pracy konserwatorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku możemy udostępniać zwiedzającym.

 

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - szopka bożonarodzeniowa z obozu Ravensbrück (1944)

Odsłaniamy tajniki pracy w naszym muzeum! Dziś w ramach nowego cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy szopkę bożonarodzeniową z obozu Ravensbrück (1944). Została ona wykonana przez Janinę Duebel (1918–2011) oraz jej przyjaciółki.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - szopka bożonarodzeniowa z obozu Ravensbrück (1944)
#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - narzędzia i przedmioty żelazne wydobyte na Westerplatte

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - narzędzia i przedmioty żelazne wydobyte na Westerplatte

Dzisiaj w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ przedstawiamy efekty procesu konserwacji narzędzi i przedmiotów żelaznych, wydobytych w czasie wykopalisk archeologicznych na Westerplatte w 2018 roku.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - skórzane buty należące do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom

Dziś w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy efekty konserwacji skórzanych butów należących do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom. Obuwie pochodzi z okresu II wojny światowej, wydobyte zostało podczas wykopalisk archeologicznych.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - skórzane buty należące do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom
#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - kartony z ok. 1945 roku po racjach żywnościowych US Army

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - kartony z ok. 1945 roku po racjach żywnościowych US Army

Dzisiaj w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy efekty procesu konserwacji kartonów z ok. 1945 roku po racjach żywnościowych US Army.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - rysunek na korze „Sybir 1940/41”

Przed konserwacją kora częściowo rozwarstwiona, narażona na uszkodzenia mechaniczne delikatnego podłoża. Celem konserwacji było wzmocnienie podłoża bez utraty jego specyfiki. Po wykonaniu próby, mechanicznie rozdzielono korę na dwie oddzielne warstwy.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - rysunek na korze „Sybir 1940/41”

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - buteleczki po wodzie kolońskiej

W dzisiejszej odsłonie cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy proces konserwacji dwóch buteleczek po wodzie kolońskiej, pozyskanych podczas archeologicznych prac wykopaliskowych prowadzonych w leju po bombie obok willi oficerskiej na terenie półwyspu Westerplatte.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - fragment motocykla produkcji brytyjskiego przedsiębiorstwa zbrojeniowego i motoryzacyjnego

W dzisiejszej odsłonie cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIŚ prezentujemy proces konserwacji tabliczki znamionowej firmy Motor-Import-Haus E. Boedeker & Z. v. Grabla mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 (przed wojną Samtgasse 8).

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - książki przedwojenne i z okresu II WŚ

Dzisiaj w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy przebieg konserwacji czasopism oraz książek z okresu przedwojennego i II wojny światowej, takie jak: pismo miesięczne „Tęcza”, „Regulamin służby wewnętrznej”, Józef Piłsudski „Pisma, mowy, rozkazy”, Joseph Conrad „Między lądem a morzem”.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - waza stołowa z Westerplatte

W dzisiejszej odsłonie cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy proces konserwacji i częściowej rekonstrukcji porcelanowej wazy stołowej pochodzącej z ruin kantyny podoficerskiej z terenu byłej Składnicy Wojskowej na Westerplatte. 16 fragmentów wazy pozyskano podczas archeologicznych prac wykopaliskowych w 2022 roku.

Cykl #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - waza stołowa z Westerplatte
#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ  - zegarek kieszonkowy model J38 Astra firmy Junghans

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - zegarek kieszonkowy model J38 Astra firmy Junghans

W kolejnej odsłonie cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy realizację prac konserwatorskich nad zegarkiem kieszonkowym model J38 Astra firmy Junghans. Przedmiot pozyskano w 2023 r., w wyniku badań archeologicznych na terenie byłej składnicy wojskowej na Westerplatte.