Conservation

The duties of the Conservation Department focus on three areas: preventive conservation (i.e. preventive maintenance), the proper maintenance of museum facilities carried out in the conservation studio, and the running and organization of the studio itself.

Nowa pracownia konserwacji papieru

9 stycznia 2023 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na poziomie -1 odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej pracowni konserwacji papieru. Pracownia została wyposażona w meble laboratoryjne, sprzęt i urządzenia dostosowane do przeprowadzania poszczególnych etapów zabiegów konserwatorskich.

Nowa pracownia konserwacji papieru
Profilaktyka konserwatorska

Profilaktyka konserwatorska

Obejmuje stały nadzór nad stanem zachowania muzealiów, warunkami środowiskowymi w magazynach i na salach ekspozycyjnych oraz nad transportem obiektów zabytkowych do i ze zbiorów Muzeum, w tym sporządzanie niezbędnych opinii konserwatorskich. Ogromne zróżnicowanie gromadzonych przez MIIWŚ zabytków pod względem materiałów, gabarytów, techniki wykonania i stanu zachowania obiektów stanowi bardzo duże wyzwanie dla konserwatorów sprawujących nad nimi opiekę.

Konserwacja obiektów muzealnych

 

To działania prowadzone w pracowni konserwacji, które są skoncentrowane na oczyszczaniu przedmiotów ze zbędnych i szkodliwych produktów korozji. W celu zachowania śladów starości i wartości autentyczności obiektów zakłada się stabilizację procesów korozyjnych bez prostowania, uzupełniania ubytków czy wybłyszczania powierzchni. Zabiegi konserwatorskie mają spowolnić lub zatrzymać procesy korozji przedmiotów w celu ich dalszego właściwego przechowywania w warunkach magazynów muzealnych lub na ekspozycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym poniżej nowym cyklem #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ. Będziemy w nim prezentować eksponaty, które dzięki pracy konserwatorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku możemy udostępniać zwiedzającym.

 

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - szopka bożonarodzeniowa z obozu Ravensbrück (1944)

Odsłaniamy tajniki pracy w naszym muzeum! Dziś w ramach nowego cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy szopkę bożonarodzeniową z obozu Ravensbrück (1944). Została ona wykonana przez Janinę Duebel (1918–2011) oraz jej przyjaciółki.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - szopka bożonarodzeniowa z obozu Ravensbrück (1944)
#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - narzędzia i przedmioty żelazne wydobyte na Westerplatte

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - narzędzia i przedmioty żelazne wydobyte na Westerplatte

Dzisiaj w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ przedstawiamy efekty procesu konserwacji narzędzi i przedmiotów żelaznych, wydobytych w czasie wykopalisk archeologicznych na Westerplatte w 2018 roku.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - skórzane buty należące do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom

Dziś w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy efekty konserwacji skórzanych butów należących do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom. Obuwie pochodzi z okresu II wojny światowej, wydobyte zostało podczas wykopalisk archeologicznych.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - skórzane buty należące do polskiej rodziny Książków zamordowanej przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom
#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - kartony z ok. 1945 roku po racjach żywnościowych US Army

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - kartony z ok. 1945 roku po racjach żywnościowych US Army

Dzisiaj w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy efekty procesu konserwacji kartonów z ok. 1945 roku po racjach żywnościowych US Army.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - rysunek na korze „Sybir 1940/41”

Przed konserwacją kora częściowo rozwarstwiona, narażona na uszkodzenia mechaniczne delikatnego podłoża. Celem konserwacji było wzmocnienie podłoża bez utraty jego specyfiki. Po wykonaniu próby, mechanicznie rozdzielono korę na dwie oddzielne warstwy.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - rysunek na korze „Sybir 1940/41”