Conservation

The duties of the Conservation Department focus on three areas: preventive conservation (i.e. preventive maintenance), the proper maintenance of museum facilities carried out in the conservation studio, and the running and organization of the studio itself.

Nowa pracownia konserwacji papieru

 

9 stycznia 2023 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na poziomie -1 odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej pracowni konserwacji papieru. 

 

Pracownia została wyposażona w meble laboratoryjne, sprzęt i urządzenia dostosowane do przeprowadzania poszczególnych etapów zabiegów konserwatorskich. Poniżej prezentujemy ich listę oraz przeznaczenie:
– stoły jezdne z odpornymi chemicznie blatami, na których można wykonywać zarówno prace z zakresu wstępnego oczyszczania obiektów, jak i (po uruchomieniu wyciągów filtrujących) pewne zabiegi z użyciem rozpuszczalników organicznych;
– zespół kuwet ze stali nierdzewnej, gdzie można wykonywać konieczne kąpiele obiektów papierowych w wodzie, mieszaninie wodno-alkoholowej itp.;
– stacja uzdatniania, która umożliwia uzyskanie wody o drugiej lub pierwszej klasie czystości, koniecznej do prawidłowego przeprowadzenia procesu konserwacji (do przygotowywania preparatów wprowadzanych w strukturę konserwowanych obiektów);
– stół niskociśnieniowy, na którym można płukać obiekty wysoce wrażliwe, w złym stanie zachowania, niekwalifikujące się do kąpieli; jest on również pomocny przy usuwaniu taśm klejących, plam itd. – słowem wszystkich zabiegach, które należy wykonać w konkretnym miejscu na obiekcie bez narażania całości; wspiera też suszenie i prasowanie obiektów wielkoformatowych (np. map) oraz tych z wrażliwymi na rozmycie elementami (kolorowe wpisy, pieczęcie itp.);
– stół podświetlany, pozwalający na precyzyjne reperowanie przedarć czy ubytków podłoża papierowego;
– prasy introligatorskie i nożyce, które są pomocne w pracach wykończeniowych (prasowanie, suszenie, przycinanie materiałów pomocniczych w konserwacji);
– stół jezdny z szufladami do przechowywania oraz dużym blatem o regulowanej wysokości ułatwiający prace przy obiektach wielkoformatowych;
– wentylowane szafy do przechowywania chemikaliów oraz digestorium do bezpiecznego prowadzenia zabiegów chemicznych;
– lampy jezdne z pasmem światła dziennego, które pozwalają w razie konieczności na efektywne bezcieniowe doświetlenie miejsca pracy;
– digestorium.


W pracowni zorganizowano także stanowiska biurowe z komputerami – jest to miejsce niezbędne do prowadzenia ewidencji wykonywanych działań konserwatorskich itp.

 

Budowa konserwacji papieru w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku o wartości 500 000 zł zł została w całości sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Preventive Conservation

Involves constant supervision over the state of preservation of the museum objects, of the environmental conditions in the warehouses and exhibition halls, and supervision over the transport of historical objects to and from the Museum collections, including the preparation of any necessary conservation policies. The huge diversity of the items collected by the Museum of the Second World War in terms of materials, dimensions, manufacturing techniques and the state of preservation of the objects presents a very big challenge for the conservators who look after them. It requires from them comprehensive, substantive preparation. Our conservators take an active part in the process of creating the temporary exhibitions presented by the Museum (assistance in acquiring objects from other institutions, participation in the assembly of exhibitions, determining the environmental conditions for monuments, providing conservation copies of selected items). They carry out conservation inspections of all items selected for exhibitions, as well as carrying out all of the necessary conservation procedures.

The conservation of museum objects

The conservation of museum objects also involves activities carried out in the conservation studio, which mainly focus on cleaning the objects to prevent any unnecessary and harmful corrosion. However, in order to preserve any traces of age and maintain the authenticity of the objects, existing corrosion processes are stabilized without any further alteration, filling in, correcting defects or polishing surfaces. Conservation treatments are carried out in order to slow down or stop any corrosion processes of the items, as well as to keep them properly maintained and stored in the museum warehouses or when they are out on display in exhibitions.