cultural events

The Cultural Events Department organizes concerts, performances, artistic evenings and special events. It cooperates with cultural institutions, cultural organizations and directly with artists, organising numerous projects with particular reference to the culture of pre-war Poland and commemorating important dates relating to the events of World War II.

Festiwal Kultury Utraconej - III edycja

W 2024 roku zaplanowana została III edycja Festiwalu Kultury Utraconej.

Festiwal Kultury Utraconej - III edycja
Festiwal Kultury Utraconej - II edycja

Festiwal Kultury Utraconej - II edycja

II edycja Festiwalu Kultury Utraconej odbyła się w 2023 roku. Było to wydarzenie, które umożliwiało zanurzenie się w utraconym świecie II Rzeczpospolitej i poznanie jego fenomenu.

Festiwal Kultury Utraconej - I edycja

W 2022 roku miała miejsce inauguracja autorskiego projektu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Festiwalu Kultury Utraconej. Wydarzenia zorganizowane w jego ramach przybliżały straty, które polska kultura poniosła w latach 1939–1945 – zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Wyjątkowy dorobek artystyczny II Rzeczpospolitej Polskiej i jego fenomen przypomnieliśmy za pomocą wybranych twórców i ich dzieł.

Festiwal Kultury Utraconej - I edycja