Skip to main content

Biblioteka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma charakter publiczny, a ze względu na zakres tematyczny zbiorów jest biblioteką specjalną. Na zbiory aktualnie składa się ponad 20 tys. tomów książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych, map oraz zbiorów specjalnych w przeszło 20 językach.

Zasób jest systematycznie powiększany drogą zakupów, darowizn oraz wymiany prowadzonej pomiędzy różnorodnymi muzeami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Obok pozycji ściśle związanych z tematyką II wojny światowej w Bibliotece znajdują się też wydawnictwa niezbędne do opracowania obiektów gromadzonych w Muzeum. Na uwagę zasługują również posiadane przez nas zbiory z zakresu konserwacji, restauracji, zabezpieczeń muzealiów, działalności muzealniczej oraz materiały edukacyjne, które służą pomocą innym działom merytorycznym Muzeum. Zbiory służą wykonywaniu obowiązków przez pracowników Muzeum, ale także innym czytelnikom, którzy mogą korzystać z nich na miejscu w Bibliotece (28 stanowisk, w tym 4 komputerowe). Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych jest możliwe na komputerach bibliotecznych za pomocą katalogu bibliotecznego Patron.

Aby zapisać się do Biblioteki należy zgłosić się do pracownika ochrony dyżurującego na poziomie -1 oraz podać swoje dane osobowe w celu zarejestrowania jako gość. Po zapisaniu się do Biblioteki czytelnik otrzyma Kartę Biblioteczną służącą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych i uprawniającą do korzystania z windy panoramicznej do poziomu Biblioteki (+2).

Godziny otwarcia Czytelni:
wtorki 10.00–15.00
środy 12.00–18.30
czwartki 10.00–15.00


The Library of the Museum of the Second World War in Gdańsk is public, and due to the thematic scope of its collections, it is a special library. Currently, it consists of over 20 thousand volumes of books, magazines, audio-visual and electronic documents, maps and special collections in over 20 languages.
2018-03-26
The Library of the Museum of the Second World War in Gdańsk is public, and due to the thematic scope of collections it is a special library. The collection currently consists of over 20,000 volumes of books, magazines, audiovisual and electronic documents, maps and special collections in over 20 languages.
2018-01-10