End of war

Czas otwarcia 06.05.2016 - 30.09.2016

Lokalizacja Europejskie Centrum Solidarności

The end of the war brought different consequences for the different European nations. For the Germans, it represented a disaster and the collapse of the regime which most of them had supported for 12 years. For Western Europe, it brought freedom and a return to democracy, while the Soviet Union gained hegemony over half of the continent and the position of a world power. What did the year 1945 mean for the Poles?

This exhibition consists of 45 items or sets of items associated with the end of the Second World War. They originate from the Polish lands or lands linked with the fate of the Poles, and, as such, they illustrate predominantly the east and central European experience. Sometimes they tell stories of specific people and places and sometimes they are simply typical of their times. Although some have been divided into thematic groups, we decided not to set any specific order in which they should be viewed, allowing visitors to make their own choices. Based on this, visitors can form their own judgements about the final weeks of the war and the beginnings of the new order. We hope that our exhibition is an inspirational incentive to reflect on the complexity of historical events and phenomena associated with the end of the war in this part of Europe, and the ambiguities of their outcomes.

Paweł Machcewicz

Piotr M. Majewski

Temporary exhibition prepared by Museum of the Second World War is presented in European Solidarity Centre in Gdańsk, plac Solidarności 1 (Solidarity Square). 

Script: Professor Paweł Machcewicz, Dr Piotr M. Majewski

Curators: Professor Paweł Machcewicz, Dr Piotr M. Majewski, Oliwia Gałka, Łukasz Jasiński, Marcin Westphal

Scientific consultation: Dr Janusz Marszalec, Professor Rafał Wnuk 

Cooperation and selection of the exhibits: Dr  Szymon Bednarz, Ewelina Dragosz, Bartłomiej Garba, Wojciech Łukaszun, Joanna Raftopulos, Kamil Rutecki, Artur Wodzyński

Translation: Jerzy Giebułtowski, Maja Łatyńska

Photos of artefacts: Star Pixels Dominik Jagodziński

Exhibition design: Studio Potorska

Exhibition is available in European Solidarity Centre in opening ours

www.ecs.gda.pl

Tickets:

admission during the conference | 6–7 May free

admission 8 May–15 September | with a ticket to the Centre’s permanent exhibition, 5 zlotys (regular), or 2,5 zlotys (discount)

Koniec Wojny '45

Wystawa, którą Państwu prezentujemy, składa się z 45 przedmiotów lub zestawów przedmiotów związanych z końcem II wojny światowej. Pochodzą one z ziem polskich albo dotyczą losów Polaków, mówią zatem przede wszystkim o doświadczeniach wschodnio- i środkowoeuropejskich. Niekiedy opowiadają historie konkretnych osób i miejsc, niekiedy są po prostu charakterystyczne dla swoich czasów. Choć zostały podzielone na pewne grupy tematyczne, świadomie zrezygnowaliśmy z narzucania ściśle wytyczonej trasy zwiedzania, pozwalając Państwu samodzielnie zapoznawać się z nimi w dowolnej kolejności. Każdy zwiedzający może na tej podstawie wyrobić sobie własny osąd o ostatnich tygodniach wojny i początkach nowego porządku. Mamy nadzieję, że nasza wystawa stanie się dla Państwa inspirującym bodźcem do refleksji nad złożonością wydarzeń i zjawisk historycznych towarzyszących końcowi wojny w tej części Europy, a także nad niejednoznacznością ich skutków.

 

Paweł Machcewicz

Piotr M. Majewski

 

6 maja 2015 r. została otwarta wystawa przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej  '45.Koniec wojny w 45 eksponatach, która jest dostępna w Europejskim Centrum Solidarności.

 

Przecięcia wstęgi dokonali dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Paweł Machcewicz, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski i dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Sławiomir Dębski.

 

- Wystawa "45. Koniec wojny w 45 eksponatach" przypomina polskie doświadczenie w momencie, gdy kończyła się wojna. Otwieramy ją w niemal w równą rocznicę zakończenia wojny. Otwieramy ją w trakcie międzynarodowej konferencji o dziedzictwie wojny, o roku ’45 i ta wystawa jest zapowiedzią wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej, która będzie otwarta w przyszłym roku. - powiedział dyrektor Muzeum, prof. Paweł Machcewicz - Chcemy na tej wystawie(...) pokazać wieloznaczne doświadczenie końca wojny dla Polaków poprzez 45 eksponatów. Dobraliśmy te eksponaty tak, żeby mówiły o bardzo różnych sprawach: o niemieckich zbrodniach, które trwały do końca wojny; o wyzwoleniu, ale także o zniewoleniu, które niosła Armia Czerwona i NKWD; o represjach wobec Armii Krajowej, wobec Polskiego Państwa Podziemnego; o odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych, o odradzaniu się życia dosłownie w ruinach, o wprowadzaniu nowego porządku politycznego, o oporze przeciwko sowietyzacji i ta wystawa jest swego rodzaju, naszym takim credo muzealniczym. Nie ma na niej ani jednego ekranu, są tylko eksponaty i chcemy dać zwiedzającym możliwość, niemal dosłownego dotknięcia historii poprzez przedmioty, przedmioty z niepowtarzalnymi historiami, z którymi wiążą się także, oczywiście, losy ludzi.

 

Wystawa pokazuje wydarzenia roku 1945 poprzez 45 specjalnie dobranych eksponatów, pochodzących w większości ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej. Jej celem jest przedstawienie polskiego doświadczenia końca wojny. Ukazuje różne aspekty ówczesnej rzeczywistości, w tym przede wszystkim niejednoznaczność wyzwolenia: koniec niemieckiej okupacji przy jednoczesnym ustanowieniu dominacji radzieckiej. Została również szeroko uwzględniona perspektywa społeczna: migracje ludności, codzienność, pauperyzacja, odradzanie się życia.