Wystawy czasowe

Zachęcamy do zwiedzania wystaw czasowych, które prezentowane są zarówno w budynku MIIWŚ, jak i w różnych przestrzeniach zewnętrznych.

„W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania”

„W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania”

Ekspozycja jest związana z setną rocznicą powstania tego zasłużonego dla Gdańska i polskości klubu. Celem wystawy jest przypomnienie dziejów Gedanii i osób tworzących klub w czasach Wolnego Miasta Gdańska, a także ich tragicznych losów podczas II wojny światowej.

WYSTAWA ARCHEOLOGICZNA „«KIEDY SIĘ WYPEŁNIŁY DNI…» POCHÓWKI POLSKICH OBROŃCÓW WESTERPLATTE”

Wystawa zatytułowana „Kiedy się wypełniły dni… Pochówki polskich obrońców Westerplatte” prezentuje sylwetki 9 polskich żołnierzy poległych podczas bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 roku. Szczątki ich odnalezione zostały na Westerplatte podczas V Etapu badań wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dla każdego z opisywanych obrońców wybrany został jeden zabytek przewodni znaleziony wraz z jego szczątkami, który zaprezentowany został w gablocie jemu poświęconej.

Wystawa archeologiczna „«Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców Westerplatte”
Wystawa „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim”

Wystawa „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim”

„Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim” to fascynująca historia gdańskiego klubu żeglarskiego o przedwojennych tradycjach. Ekspozycja przedstawia dzieje PKM od momentu powstania organizacji, poprzez pierwsze lata powojenne oraz funkcjonowanie klubu w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aż do dnia dzisiejszego.

"Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r." - wystawa fotograficzna w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ekspozycja obejmuje 40 fotografii pochodzących z Narodowego Archiwum Meksyku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego w Polsce ukazuje wizytę generała Sikorskiego w Meksyku w 1942 r. Wydarzenie to było jednym z najistotniejszych momentów w historii relacji między Meksykiem a Polską oraz przyczyniło się do przyjęcia polskich uchodźców i utworzenia Santa Rosa w okolicach León w Guanajuoato. Santa Rosa stało się bezpieczną przystanią dla 1453 polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci, którzy w latach 1943-1947 znaleźli tam schronienie i szansę na nowe życie.

"Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r."  - wystawa fotograficzna w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
WYSTAWA „1945-2022. DZIEJE KRZYŻA NA WESTERPLATTE”

WYSTAWA „1945-2022. DZIEJE KRZYŻA NA WESTERPLATTE”

W ramach obchodów 40. rocznicy przywrócenia krzyża na Westerplatte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowało wystawę panelową pod tytułem ,,1945-2022. Dzieje krzyża na Westerplatte”. Ekspozycja poświęcona jest przedstawieniu losów symbolu religijnego na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Ta historia niczym w soczewce ukazuje realia kształtowania w czasach komunizmu pamięci o polskich bohaterach, a jednocześnie przedstawia walkę ówczesnej władzy z Kościołem katolickim.

Wystawa Ostaszków skrzynka pocztowa nr 37

Pragnąc uczcić pamięć pomordowanych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy wystawę pt. „Ostaszków, skrzynka pocztowa nr 37” poświęconą tragicznym losom polskich obywateli jednego z obozów specjalnych NKWD.

Wystawa Ostaszków skrzynka pocztowa nr 37
TADEUSZ PIETRZYKOWSKI - WOJOWNIK O DUSZY ARTYSTY

TADEUSZ PIETRZYKOWSKI - WOJOWNIK O DUSZY ARTYSTY

Na ekspozycję składa się 29 prac Tadeusza Pietrzykowskiego wykonanych w różnych technikach i podejmujących wiele tematów. Wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prezentowana będzie do 31 sierpnia br., a wstęp na nią jest bezpłatny. Swoistą zapowiedź projektu stanowiła prezentacja reprodukcji prac tego sławnego polskiego pięściarza w Olivia Star przy okazji gali Rocky Boxing Night im. Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego.

THE AIRMEN

Ekspozycja w nowatorski i artystyczny sposób ukazuje projekt fotograficzny „The Airmen” autorstwa artysty fotografika Michała Solarskiego. Na wystawę składają się unikatowe portrety bohaterów Polskich Sił Powietrznych u schyłku ich życia, zdjęcia lotników należące do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej oraz teksty przybliżające zwiedzającemu tematykę ekspozycji.

THE AIRMEN
Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Wystawa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” prezentuje losy mniejszości polskiej, która od początku istnienia WMG służyła Polsce poprzez aktywną działalność na rzecz zachowania własnej tożsamości wobec niemieckiej większości. Na wystawie przedstawiono różnorakie przejawy życia codziennego Polaków w WMG, aż do wybuchu II wojny światowej.

Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Ideą wystawy jest przedstawienie odbiorcom spoza Górnego Śląska historii tego regionu przez pryzmat związków z innymi polskimi ziemiami. Związki te, mimo wielowiekowej odrębności państwowej Polski i Górnego Śląska, pozostały silne, zwłaszcza w kulturze, języku i religii.

Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.