The Westerplatte educational path

Celem ścieżki edukacyjnej jest przekazanie wiedzy o obiektach byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz przybliżenie zwiedzającym, jak wyglądał półwysep w trakcie walk we wrześniu 1939 r.