Skip to main content

Promotion of T. Sommer's book "Antipolian Operation NKVD 1937-1938" and presentation of a documentary by M. Majeran and T. Sommer "Shoot the Poles"

16 września w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się promocja książki Tomasza Sommera "Operacja Antypolska NKWD 1937-1938" i projekcja filmu dokumentalnego „Rozstrzelać Polaków. Zmilczana historia pierwszego ludobójstwa II Wojny Światowej popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim w latach 1937-1938” Tomasza Sommera i Mirosława Majerana.