II edycja konkursu graficznego #ObrońcyNiepodległej
11/10/2022

II edycja konkursu graficznego #ObrońcyNiepodległej

Stwórz pracę graficzną i weź udział w II edycji konkursu graficznego #ObrońcyNiepodległej! Przedstaw wybraną postać obrońcy niepodległej Polski, która w trakcie II wojny światowej (w latach 1939-1945) z bronią w ręku, bądź w inny sposób, wzięła czynny udział w walce o niepodległy byt państwa polskiego.

 

Celem konkursu, organizowanego przez Młodzieżową Radę Muzeum, jest:

  • upamiętnienie polskich bohaterów czasu II wojny światowej,
  • poszerzanie wiedzy o historii państwa polskiego w XX wieku,
  • wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie kreatywności i inspirowanie samodzielnej pracy twórczej,
  • zachęcenie do poszukiwań inspiracji historycznych w dziedzinie sztuki,
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Do Konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice grafiki komputerowej, jak również technice graficznej analogowej (np. rysunek, malarstwo, kolaż).

 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić załączony poniżej formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą mailową na adres: mrm@muzeum1939.pl  lub wraz z pracą konkursową przesyłką pocztową na adres Muzeum II Wojny Światowej, najpóźniej do 11 października br.

 

Jeżeli chodzi o przysyłanie prac analogowych, to liczy się data stempla pocztowego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 11 listopada br. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktu komisji nastąpi otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac. Prace będą eksponowane w ogólnodostępnej przestrzeni Muzeum. Uroczysta Gala wręczenia nagród planowana jest na 11 listopada 2022 r. w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe,  które będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VIII, szkoły średnie.